รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ เลขที่โครงการในระบบ e-GP รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ก.1ปท.2(บกด.)(ซจ)-13/60 60035025521 จ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบไฟฟ้างาน บริษัท เจ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 8 มีนาคม 2567 ถึง 14 มีนาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 14 มีนาคม 2567
กฟภ.จ.สก.(ปบ)050/2566 66119245159 อุปกรณ์ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 26 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 10 พฤศจิกายน 2566
ต.2 กฟส.อ.บตข.(บต.)698/2566 จ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ(Turn Key)ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop)ขนาด 5KW 1 เฟส ให้กับสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบ้านตาขุน สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 14 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 20 พฤศจิกายน 2566
น.1ฝ.(บส.)106/2566 จัดซื้อเครื่องมือช่างสำหรับการติดตั้ง ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 11 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 14 พฤศจิกายน 2566
ต.2 กฟส.อ.บตข.(บต.)699/2566 งานติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 5KW ระบบ 1 เฟส ให้กับ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอพนม
สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 6 พฤศจิกายน 2566 ถึง 10 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 7 พฤศจิกายน 2566
ต.2 กฟส.อ.บตข.(บต.)652/2566 งานจ้างติดตั้ง Solar Rooftop ระบบ 3 เฟส ขนาด 15KW ให้กับ โรงพยาบาลบ้านตาขุน
สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 21 กันยายน 2566 ถึง 21 กันยายน 2566
วันที่เสนอราคา: 28 กันยายน 2566
3002301491 64027064644 จุดแบ่งเขตบ้านเพชรดำ-แยกรื่นฤดี(จุดที่1) (ข่นย้ายเสา) สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 20 กันยายน 2566 ถึง 25 ตุลาคม 2566
วันที่เสนอราคา: 23 สิงหาคม 2566
3002091302 65087045836 จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 28 มิถุนายน 2565 ถึง 2 สิงหาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 5 กรกฎาคม 2565
- 65027048218 จ้างเหมาตัดต้นไม้รายครั้ง จ.007/65 สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 4 กุมภาพันธ์ 2565