รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
- จ้างเหมาตัดต้นไม้รายครั้ง จ.007/65 สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 4 กุมภาพันธ์ 2565
e061-ฉ.2 รอ.(บห.)2734/2564 ลว. 5 ก.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ของคลังพัสดุ (MODERN WAREHOUSE) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 2 กรกฎาคม 2564 ถึง 12 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 13 กรกฎาคม 2564
น.3 กบษ.(ตบ.) 1929/2564 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันงูขึ้นเสาระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน จำนวน 415 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2564
น.3 กบษ.(ตบ.) 1930/2564 จ้างเหมาพ่นสีกำหนดโครงสร้างหมายเลขเสาในระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 1,132 ต้น สอบราคา
วันที่ขายแบบ: 27 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 พฤษภาคม 2564