รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
น.1กฟส.ลพ.(สน)(ซต)116/2567 จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) อุปกรณ์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง งบ ทำการ จำนวน 37 รายการ 25 มิถุนายน 2567
ก.2พนท.(ปบ)/101/67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 25 มิถุนายน 2567
น.1ชม.2(จจ.)02/2567 จ้างเหมาดำเนินการงานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงชำรุดเล็กน้อย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ 2 25 มิถุนายน 2567
ก.2 กบษ.(บส.)1346/2567 ลว.19 มิ.ย. 2567 จัดจ้างพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก และสมาร์ทบอร์ด ป้องกันสายเคเบิลใต้ดิน ที่ต้น Riser Pole ระบบจำหน่าย 22 เควี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ กฟส.ฉะเชิงเทรา และกฟส.บ้านโพธิ์ จำนวน 42 ชุด 25 มิถุนายน 2567
ฉ.2 กรย.(ยธ.) 1579/2567 ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณด้านข้างอาคาร 4 (กรย.) ภายใน กฟฉ.2 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 217/2567 จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ (Power Supply) ผบร. 24 มิถุนายน 2567
น.2 กฟส.อ.คลล.(กป)-620/2567 จ้างก่อสร้างงานบ้านสวนส้ม หมู่ 2 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร WBS. C-67-B-KLNCM.0014.01.1 24 มิถุนายน 2567
ก.2 กบษ.(บส.)1320/2567 ลว.18 มิ.ย. 2567 จัดจ้างพร้อมติดตั้งการ์ดกันงู สายส่งระบบ 115 เควี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.ฉะเชิงเทรา, กฟส.บ้านคลองเจ้า และกฟส.บางน้ำเปรี้ยว โดยติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่าย จำนวน 822 ชุด และการ์ดกันงูชนิดสังกะสี จำนวน 197 ชุด ระยะทางรวมทั้งสิ้น 38.60 วงจร/กม. 24 มิถุนายน 2567
ก.2 กบษ.(บส.)1321/2567 ลว.18 มิ.ย. 2567 จัดจ้างพร้อมติดตั้งการ์ดกันงู สายส่งระบบ 115 เควี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.บึง และกฟอ.ปลวกแดง โดยติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่าย จำนวน 1,182 ชุด และการ์ดกันงูชนิดสังกะสี จำนวน 212 ชุด ระยะทางรวมทั้งสิ้น 58.20 วงจร/กม. 24 มิถุนายน 2567
น.1กฟส.ลพ.(สน)(ซต)115/2566 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ P-TDD01.3-A-LPNBG.3000 ,C-67-A-LPNBG.1000 จำนวน 2 รายการ 24 มิถุนายน 2567
67I011S349 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงของ กฟส.เมืองนครปฐม จำนวน 420 เครื่อง เลขที่ติดตาม 67I011S349 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.ปบ.098/2567 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ถนนชบ 3023 22kV STA3+500_4+500 WBS: I-67-H-PNT67.HB.1002 23 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.ปบ.097/2567 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ถนนชบ 3023 22kV STA2+500_3+500 WBS: I-67-H-PNT67.HB.1003 23 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.ปบ.096/2567 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างปรับปรุงสาย TAC ถนนศุขประยูร พานทองต้นสน WBS: I-67-H-PNT67.HB.1001 23 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.ปบ.095/2567 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ถนนชบ 3023 22kV STA5+500_6+500 WBS: I-63-H-PNT66.MS.1015 23 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.ปบ.094/2567 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ถนนชบ 3023 22kV STA4+500_5+500 WBS: I-63-H-PNT66.MS.1016 23 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.ปบ.093/2567 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างปรับปรุงแรงสูง วัดบ้านเก่า - วัดวรพรต ตอนที่ 1 WBS: I-67-H-PNT67.HB.2001 23 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.ปบ.092/2567 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างปรับปรุงแรงสูง วัดบ้านเก่า - วัดวรพรต ตอนที่ 2 WBS: I-67-H-PNT67.HB.2002 23 มิถุนายน 2567
ฉ.2 กฟส.ขน.(กป.)1297/2567 E016 ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามหมายเลขงาน I-67-E-KNICO.HK.7004 จำนวน 1 งาน 5 รายการ 22 มิถุนายน 2567
ก.2พนท.(ปบ.)100/67 เข้าศุนย์บำรุงรักษาตามวาระ รถบรรทุก3ตัน ทะเบียน 87-0501 ชบ. 22 มิถุนายน 2567