รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
ก.2พนท.(บห.)022/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 65 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 11/10/64-18/1/65 21 มกราคม 2565
ก.2พนท.(บห.)021/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 65 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 21 มกราคม 2565
ก.2พนท.(บห.)020/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 65 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 21 มกราคม 2565
ทศ.3001981525 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ท่าศาลา ประจำปี 2565 21 มกราคม 2565
ทศ.3001988661 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ท่าศาลา 21 มกราคม 2565
ทศ.3001988661 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ท่าศาลา 21 มกราคม 2565
ก.2 นยอ.(กป)208/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขต นายประสงค์ สมบูรณ์ หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 21 มกราคม 2565
ก.2 นยอ.(กป)206/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขต นายประสาท จันทร์อ่ำ หมู่ 7 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 21 มกราคม 2565
ก.2 นยอ.(กป)204/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขต นายอนันต์ โพธิหัง หมู่ 8 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 21 มกราคม 2565
ก.2 นยอ.(กป)200/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายหลัง NYM-06R-01 ถึง ปลายสาย (ตอน 2) หมู่ 6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 21 มกราคม 2565
ก.2 นยอ.(กป)193/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายหลัง NYM 06R-01 ถึง ปลายสาย (ตอน 1) หมู่ 6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 21 มกราคม 2565
ทศ.3001985352 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ (กฟย.นพต) 21 มกราคม 2565
ทศ.3001993996 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ (กฟย.นพต) 21 มกราคม 2565
ทศ.3001991128 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ (กฟย.นพต) 21 มกราคม 2565
น.1ลพ.(บห)(ซต)9/2565 จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 25 แอมป์ จำนวน 840 เครื่อง งบ I-62-A-LPNXX.65.AA03 21 มกราคม 2565
น.1ชม.2(กส.)(จฉ.)002/2565 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุง ใต้ไลน์แยกแม่โจ้(ฟ้าฮ่าม) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 21 มกราคม 2565
น.1ชม.2(กส.)(จฉ.)001/2565 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน ย้ายแนวฯ น้ำตกผาเงิบ ถนนศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 21 มกราคม 2565
ทศ.3001991136 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ 20 มกราคม 2565
012/2565 เปลี่ยนกระจกรพร้อมติดฟิล์ม 20 มกราคม 2565
น.1ลพ.(บห)(ซต)8/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 23 รายการ 20 มกราคม 2565