รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2564 จ้างเหมาทำความสะอาดปี2564 738,000.00 ธันวาคม 2564 22 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อชุดรถกอล์ฟ สำหรับโครงการ ศฝฟ. ระยะที่ 3 (รหัสแผน: P64030010793) 899,870.00 สิงหาคม 2564 23 มีนาคม 2564
2564 จัดซื้อชุดรถผ่อนแรง สำหรับโครงการ ศฝฟ. ระยะที่ 3 (รหัสแผน: P64030010792) 2,430,000.00 สิงหาคม 2564 23 มีนาคม 2564
2564 งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคใต้ 71,844,080.00 สิงหาคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
2564 งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคกลาง 113,078,670.00 สิงหาคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
2564 งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101,493,780.00 สิงหาคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
2564 งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคเหนือ 69,861,370.00 สิงหาคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
2563 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านป่าเมี้ยง(สันโค้ง) ม.9 หมายเลขงาน WBS P-TDD01.4-A-MACD1.2020 อนมุัติเลขที่ น.1มจ.(กป.) - 1110/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 331,507.40 กรกฎาคม 2564 24 มิถุนายน 2563
2564 จัดซื้อชุดไมค์ประชุม/ไมโครโฟนและเครื่องเสียง สำหรับโครงการ ศฝฟ. ระยะที่ 3 (รหัสแผน: P64030008633) 3,045,299.93 มิถุนายน 2564 23 มีนาคม 2564
2564 จัดซื้อชุดจอ LED สำหรับโครงการ ศฝฟ. ระยะที่ 3 (รหัสแผน: P64030008618) 5,650,135.00 มิถุนายน 2564 23 มีนาคม 2564
2564 จัดซื้อชุดโปรเจคเตอร์ สำหรับโครงการ ศฝฟ. ระยะที่ 3 (รหัสแผน: P64030005312) 2,548,740.00 มิถุนายน 2564 23 มีนาคม 2564
2564 จัดซื้อชุดเก้าอี้ สำหรับโครงการ ศฝฟ. ระยะที่ 3 (รหัสแผน: P64030005303) 3,437,498.46 มิถุนายน 2564 23 มีนาคม 2564
2564 จัดซื้ออะไหล่เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Tools ผลิตภัณฑ์ S&C 2,999,910.85 มิถุนายน 2564 8 มีนาคม 2564
2563 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 20,329,914.40 พฤษภาคม 2564 5 เมษายน 2564
2564 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายลำพูน สู้สงคราม 691,322.04 พฤษภาคม 2564 8 เมษายน 2564
2564 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี - กฟอ.ธัญบุรี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด (ฝั่งตรงข้ามสถานี) ถึง สะพานลอยทางเข้าสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์ซิตี้ จ.ปทุมธานี 1,029,234.06 พฤษภาคม 2564 5 เมษายน 2564
2564 จ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน 22 เควี ตาม คพจ.1 แผนงานที่ 3 4,621,330.00 พฤษภาคม 2564 5 เมษายน 2564
2564 งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ถนนราษฎร์ยินดี ช่วงที่ 1 (Lot 5) (สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 - จุดตัดถนนธรรมนูญวิถี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 93,446,288.60 พฤษภาคม 2564 1 เมษายน 2564
2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ.ศุภาลัย จก.(มหาชน) 683,227.81 พฤษภาคม 2564 31 มีนาคม 2564
2564 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2564 จำนวน 6 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01/2564) 13,777,540.42 พฤษภาคม 2564 31 มีนาคม 2564