รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2567 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (เพิ่มเติม/ทดแทน) สำหรับปฏิบัติงานตามแผน สนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 5 ประจำปี 2567 รายการชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22,33 kV จำนวน 67 รายการ ของ ผฮล.กบษ.ฝปบ.(น1) 3,638,000.00 ตุลาคม 2567 13 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (เพิ่มเติม/ทดแทน) สำหรับปฏิบัติงานตามแผน สนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 5 ประจำปี 2567 รายการชุดเครื่องมือฮอทสติก 22,33 kV จำนวน 90 รายการ ของ ผฮล.กบษ.ฝปบ.(น1) 3,531,000.00 ตุลาคม 2567 13 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (เพิ่มเติม/ทดแทน) สำหรับปฏิบัติงานตามแผน สนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 5 ประจำปี 2567 รายการชุดเครื่องมือสำหรับงานเชื่อมสายแรงสูง 22,33 kV จำนวน 31 รายการ ของ ผฮล.กบษ.ฝปบ.(น1) 1,284,000.00 ตุลาคม 2567 13 มิถุนายน 2567
2567 โครงการจ้างพัฒนา ปรับปรุง แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ระยะที่ 3 10,700,000.00 ตุลาคม 2567 16 พฤษภาคม 2567
2568 งานจ้างเหมาปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถานีไฟฟ้า 48,551,250.00 ตุลาคม 2567 22 เมษายน 2567
2567 งานจ้างออกแบบและพัฒนาฟีเจอร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 2 ประเภทงาน Operate D 8,580,330.00 กันยายน 2567 31 มกราคม 2567
2567 งานจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์ 115 เควี ไลน์ สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 2 ถึง สถานีไฟฟ้าโชคชัย ช่วง สี่แยกอวยชัย ถึง แยกสวนสัตว์(ฝั่งขวา) อ.ปักธงชัย/เมือง จ.นครราชสีมา 9,972,994.92 สิงหาคม 2567 18 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 2 - ถนนสุขุมวิท (สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 1) จ.ชลบุรี 20,243,520.43 สิงหาคม 2567 4 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้า (Disturbance Analyzer with Computer) 749,000.00 สิงหาคม 2567 10 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อเครื่องมือวัดฮาร์มอนิกส์ แบบมือถอ (Handheld Harmonic Analyzer) 1,337,500.00 สิงหาคม 2567 10 มิถุนายน 2567
2568 ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง 1,426,877,089.30 สิงหาคม 2567 26 เมษายน 2567
2567 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 56,311,826.25 สิงหาคม 2567 11 เมษายน 2567
2567 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า รั้ว-ประตู ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี 24,118,228.00 สิงหาคม 2567 19 มีนาคม 2567
2567 เปลี่ยนทดแทน 115 kV GIS พร้อมระบบควบคุมป้องกัน และ Stationary Battery 154,080,000.00 สิงหาคม 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
2567 จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบสายไฟ ตามแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ เลขที่ 67HAH303MM 846,498.40 กรกฎาคม 2567 25 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ HOTLINE BAIL-CLAMP ตามแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ เลขที่ 67HAH304MM 1,186,737.00 กรกฎาคม 2567 25 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์หัวเสา ตามแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ เลขที่ 67HAH297MM 926,085.00 กรกฎาคม 2567 25 มิถุนายน 2567
2567 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินแบบเบ็ดเสร็จ (TURN KEY) กฟย.บ้านเกาะพีพี.-นายสุทัศน์ เหล่าสกุล (โครงการ Commercial Building Project) หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 4,918,069.61 กรกฎาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ลวดเหล็กตีเกลียว ตามแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ เลขที่ 67HAH298MM 1,381,070.40 กรกฎาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
2567 จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์โลหะ ตามแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ เลขที่ 67HAH299MM 1,635,567.76 กรกฎาคม 2567 24 มิถุนายน 2567