รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2564 จ้างเหมาทำความสะอาดปี2564 738,000.00 ธันวาคม 2564 22 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุกล้องส่องจุดร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 510,570.44 พฤศจิกายน 2564 21 มิถุนายน 2564
2564 งานปรับปรุง Relay ที่สถานีไฟฟ้าดอยสะเก็ด 786,873.72 กันยายน 2564 24 พฤษภาคม 2564
2564 งานปรับปรุงรีเลย์ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้า 78,286,849.60 กันยายน 2564 14 พฤษภาคม 2564
2563 เข่าที่ดินโครงการสมาร์ทกิจ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 กันยายน 2564 9 เมษายน 2564
2564 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 6,741,000.00 สิงหาคม 2564 21 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ RF Signal Generator จำนวน 1 รายการ 2,375,400.00 สิงหาคม 2564 10 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Card E1 บนอุปกรณ์ IP Access Network (MPLS Router) เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมด้านระบบไฟฟ้า 2,675,000.00 สิงหาคม 2564 17 มิถุนายน 2564
2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุมากกว่า 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงของ กฟต.2 จำนวน 199 เครื่อง 8,770,169.40 สิงหาคม 2564 14 มิถุนายน 2564
2564 งานจ้างบริการระบบ Cellular Network จำนวน 83 ซิมการ์ด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FDCU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของ กฟต.3 (พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา) ระยะที่ 1 959,148.00 สิงหาคม 2564 8 มิถุนายน 2564
2564 จัดจ้างแผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System 119,735,661.87 สิงหาคม 2564 27 พฤษภาคม 2564
2564 ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 21,180,008.00 สิงหาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
2564 งานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 37,450,000.00 สิงหาคม 2564 17 พฤษภาคม 2564
2564 งานจ้างปรับปรุง Bus Differential Relay (87B) ประเภทLow Impedance ที่สถานีไฟฟ้าลำลูกกา 1 970,527.45 สิงหาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564
2564 งานจ้างปรับปรุง Bus Differential Relay (87B) ประเภท Low Impedance ที่สถานีไฟฟ้าธัญบุรี 970,527.45 สิงหาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564
2564 งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 173,350,700.00 สิงหาคม 2564 6 พฤษภาคม 2564
2564 จัดซื้อชุดรถกอล์ฟ สำหรับโครงการ ศฝฟ. ระยะที่ 3 (รหัสแผน: P64030010793) 899,870.00 สิงหาคม 2564 23 มีนาคม 2564
2564 จัดซื้อชุดรถผ่อนแรง สำหรับโครงการ ศฝฟ. ระยะที่ 3 (รหัสแผน: P64030010792) 2,430,000.00 สิงหาคม 2564 23 มีนาคม 2564
2564 งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคใต้ 71,844,080.00 สิงหาคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
2564 งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคกลาง 113,078,670.00 สิงหาคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564