รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2563 จ้างจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขต ปรับปรุง กฟจ.ปทุมธานี - เปลี่ยนและยกระดับสายแรงสูง สี่แยกสันติสุข - การประปาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182,967.00 กุมภาพันธ์ 2564 25 สิงหาคม 2563
2563 จัดซื้อ Modular three-phase portable test system (for VSPP) 2,033,000.00 ธันวาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายบ้านน้ำโฉ ถึง โรงเรียนบ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 743,116.68 ธันวาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อ VT 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV ตามรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2563 1,830,770.00 ธันวาคม 2563 1 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 เควี จำนวน 57 รายการ (จำนวน 2 ชุด) 4,708,000.00 ธันวาคม 2563 1 กันยายน 2563
2563 พัสดุขาดแคลนกลุ่มสายไฟ 1 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราว เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)096D/2563 5,703,100.00 ธันวาคม 2563 4 สิงหาคม 2563
2563 กระดาษ A4 (10รีม) 1,046.73 ธันวาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
2564 จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง บริเวณคลังพัสดุโคกสำโรง,อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองม่วงและคลังพัสดุ , อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่และคลังพัสดุประจำปี 2564
2,105,760.00 พฤศจิกายน 2563 20 ตุลาคม 2563
2563 จัดจ้างทำชั้นวาง/ชั้นจัดเรียงพัสดุ สำหรับคลังพัสดุ Modern Warehouse การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 1,690,600.00 พฤศจิกายน 2563 19 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และคลังพัสดุป่าตัน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,316,100.00 พฤศจิกายน 2563 19 ตุลาคม 2563
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ.กิตินันท์ ไลฟ์ จก.(เฟสA) 632,895.08 พฤศจิกายน 2563 16 ตุลาคม 2563
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า อบต.ตาสิทธิ์(ชุมชนบ้านระเวิง) 574,091.53 พฤศจิกายน 2563 16 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมางานบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ชะอำ ประจำปี 2564 526,440.00 พฤศจิกายน 2563 12 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่คลังพัสดุ กฟจ.สระบุรี และ กฟอ.เสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กบญ.ก.1(B)-I-213-2563 2,635,542.25 พฤศจิกายน 2563 14 ตุลาคม 2563
2563 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุเกิน 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงของ กฟฉ.1 7,113,600.00 พฤศจิกายน 2563 12 ตุลาคม 2563
2563 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน 135,567,653.94 พฤศจิกายน 2563 12 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี 2564 526,440.00 พฤศจิกายน 2563 8 ตุลาคม 2563
2564 จัดซื้อ Animal barrier และ cutout bracket 1,625,330.00 พฤศจิกายน 2563 22 กันยายน 2563
2564 จัดซื้อ Hardware fitting 5,419,336.00 พฤศจิกายน 2563 22 กันยายน 2563
2564 จัดซื้อ Strain and suspension hardware 4,536,693.00 พฤศจิกายน 2563 22 กันยายน 2563