รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
น.1 กฟส.อ.มล.(กป)35404/2563 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 ตลาดภิราเจริญถึงอำเภอแม่ลาว หมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD1.0011 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 935/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 14 สิงหาคม 2563
น.1 กฟส.อ.มล.(กป)35401/2563 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า ช่วงบ้านป่าอ้อย ถึง วัดท่ามะโอหมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0009 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 934/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 14 สิงหาคม 2563
น.1 กฟส.อ.มล.(กป)35402/2563 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า รร.บ้านโป่งแพร่ ถึง บจก.กรุงเทพประกันภัยหมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0005 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 3050/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 14 สิงหาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-017-2563 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 123,300 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 สิงหาคม 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 27 สิงหาคม 2563
ต.1-ทซ.(กส.)062/2563 ค่าแรงงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เปลี่ยนสาย SAC นิคมซอย2 ซ้ายมือ ม.13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 สิงหาคม 2563
63I08B025 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่าย ตามรายการดังนี้
หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี.ดีวายเอ็น 11 SC จำนวน 1 เครื่อง
หม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ. 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี.ดีวายเอ็น 11 SC จำนวน 6 เครื่อง
หม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ. 3 เฟส 22-0.4/0.23 เควี.ดีวายเอ็น 11 SC จำนวน 3 เครื่อง
หม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ. 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี.ดีวายเอ็น 11 SC จำนวน 4 เครื่อง
หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส 22-0.416/0.24 เควี.ดีวายเอ็น 11 SC จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 สิงหาคม 2563 ถึง 18 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 18 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)092D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว form No. 04-4 จำนวน 3 รายการ สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่ง (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)092D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 สิงหาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)091D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มลวดอลูมิเนียม form No. 04-2 จำนวน 2 รายการ สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่ง(เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)091D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 สิงหาคม 2563
อร.(ปอจ.)04/2563 งานจ้างปรับปรุงระบบ Arc Protection ทดแทนที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 สิงหาคม 2563 ถึง 7 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 8 กันยายน 2563
ต.1 สส.(กส.)35279/2563 ลว. 9 ก.ค. 63 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.สส. ทำนบกำนันเทียม ม.2 ต.โรงเข้ (มีปรับปรุงระบบจำหน่ายทางน้ำ) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 สิงหาคม 2563
ต.1 สส.(กส.)35279/2563 ลว. 9 ก.ค. 63 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.สส. ทำนบกำนันเทียม ม.2 ต.โรงเข้ (มีปรับปรุงระบบจำหน่ายทางน้ำ) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 สิงหาคม 2563
กบย.4/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารคลังมิเตอร์ ติดตั้งป้อมรักษาความปลอดภัยสำเร็จรูปและรั้วลวดตาข่ายรอบคลังมิเตอร์ ที่ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เขต กฟก.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 สิงหาคม 2563
ก.2บึง(กส.)35396/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ฯ(บลิส) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 สิงหาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 20 สิงหาคม 2563
ก.2บึง(กส.)35400/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.บีลีฟ พร็อพเพอร์ตี้ฯ เฟส2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 สิงหาคม 2563 ถึง 17 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 18 สิงหาคม 2563
ก.2 ศรช.-กส./1042 งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายภาคภูมิ ทองระอา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 สิงหาคม 2563 ถึง 10 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 11 สิงหาคม 2563
PEA(S2)กบญ.026/2563 จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 สิงหาคม 2563 ถึง 17 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 18 สิงหาคม 2563
น.1 มล(กป)(e-bid) ซปก.05/2563 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า สนง.ใบยาป่าก่อดำ ถึง รร.โป่งแพร่ (2) หมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0003 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 658/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 สิงหาคม 2563 ถึง 10 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 11 สิงหาคม 2563
น.1 มล(กป)(e-bid) ซปก.04/2563 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า สนง.ใบยาป่าก่อดำ ถึง รร.โป่งแพร่ (1) หมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0002 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 785/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 สิงหาคม 2563 ถึง 10 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 11 สิงหาคม 2563
น.3 กฟอ.ชบด.(กส.)eb-3/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่ 2) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 สิงหาคม 2563 ถึง 21 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 24 สิงหาคม 2563
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของ กฟภ. จำนวน 8 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 สิงหาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 21 สิงหาคม 2563