รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)065D/2565 ประกวดราคาซื้อพัสดุรายการ HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก-รอง งบผู้ใช้ไฟ ปี2565 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)065D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2565 ถึง 29 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 30 มิถุนายน 2565
PEA(S2)กบญ. 025/2565 จัดซื้อล่อฟ้า 30 kV 10 kA ชนิดฉนวนพอลิเมอร์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ จำนวน 924 ชุด สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในพื้นที่ กฟต.2 ปี 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2565 ถึง 5 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 6 กรกฎาคม 2565
จร.13/2565 งานจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 LOT 8
บริเวณถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 1 (ช่วง สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 - ถนนพัทยาสาย 1) ในเขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2565 ถึง 2 สิงหาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 3 สิงหาคม 2565
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)011D/2565 ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มลวดอลูมิเนียม ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี 2565 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)011D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2565 ถึง 29 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 30 มิถุนายน 2565
จร.12/2565 งานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 บริเวณถนนพัทยาสาย 2 Lot 6 ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 1 สิงหาคม 2565
กบญ.(ต.1)S1(B)POLE(I)015/2565 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2565 งบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ จำนวน 12 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 1 กรกฎาคม 2565
PEA-TDDP.1(F)-113/2565 ซื้อเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Outgoing หน้าสถานีไฟฟ้าแก่งคอย จำนวน 2 วงจร, สถานีไฟฟ้าแก่งคอย - บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย) และ สถานีไฟฟ้าแก่งคอย - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ตาม คพจ.1 จ.สระบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 1 กรกฎาคม 2565
กฟภ.กอส.ป(ซื้อ)-006-2565 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฏิบัติการ สำหรับพนักงานใหม่ ในส่วนของสำนักงานใหญ่ จำนวน 82 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 1 กรกฎาคม 2565
น.3 พช.(ปบ.)2769/2565 ดำเนินการตามแผนงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2565 ประจำ ไตรมาส 3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 มิถุนายน 2565 ถึง 29 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 30 มิถุนายน 2565
65I133B001 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกหนองอีพัง ถึง อ.หนองหญ้าไซ(ช่วงที่1) ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 มิถุนายน 2565 ถึง 29 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 30 มิถุนายน 2565
กฟภ. กปก.(ปก.) 2/2565 ประกวดราคาจ้างการศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการและงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการไฟฟ้าและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอร์เเลนด์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 มิถุนายน 2565 ถึง 1 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 4 กรกฎาคม 2565
ประกาศนี้ถูกยกเลิกแล้ว
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)049D/2565 พัสดุรายการ เหล็กรูปรางน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก-รอง งบผู้ใช้ไฟ ปี2565 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)049D/2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2565 ถึง 27 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2565
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)053D/2565 ประกวดราคาซื้อพัสดุรายการ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก-รอง งบผู้ใช้ไฟ ปี2565 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)053D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2565 ถึง 27 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2565
กฟภ.กจพ.1-ป(ดฟ)-004-2565 ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 KV เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ดฟ)-004-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2565 ถึง 6 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 7 กรกฎาคม 2565
ฉ.2 กค.จร./จป-02/65 จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สี่แยกบ้านบุเปือย - หน้าวัดบุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2565 ถึง 28 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 29 มิถุนายน 2565
จร.11/2565 งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap line (แยกบัวเทิง - บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด) - สถานีไฟฟ้าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 27 กรกฎาคม 2565
จร.10/2565 งานจ้างก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วงทางหลวงหมายเลข 3 กิโลเมตรที่ 397+750 (ทางเข้าถนนองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ) ถึง สถานีไฟฟ้าแหลมงอบ จังหวัดตราด ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนงานที่ 1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2565 ถึง 25 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 26 กรกฎาคม 2565
ก.2บึง(กส.)1349/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปป.ระบบจำหน่าย ใต้ไลน์สายส่ง 115 KV ช่วง เซเว่นหนองหว้า-ห้องพักแสนสบาย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2565 ถึง 6 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 7 กรกฎาคม 2565
ก.1กฟจ.ปจ.(กส) 2572 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย กฟจ.ปราจีนบุรี - ย้ายแนวระบบจำหน่ายบริเวณทางหลวง 3452 กม. 0 หน้า สนง.ทางหลวงชนบทปราจีนบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2565 ถึง 29 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 30 มิถุนายน 2565
กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-025-2565 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 948 กม. และสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ตร.มม. จำนวน 2,574 กม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2565 ถึง 5 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 6 กรกฎาคม 2565