รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
PEA-AMI-P1/2020 โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 มิถุนายน 2564 ถึง 29 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 30 กรกฎาคม 2564
ฉ.3 กรส.(คส)509/2564 จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ชุมแพ - กฟย.น้ำหนาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และ จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดร้อยสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง BJ (กฟฉ.๓- สฟฟ.นม.๑) - สฟฟ.นม.๙ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ณ ๑. อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ๒. อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 มิถุนายน 2564 ถึง 6 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 7 กรกฎาคม 2564
PEA-M(G)-062/2564 จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 ไมโครซิลิก้า ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2564 ถึง 29 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 30 มิถุนายน 2564
น.1มล(กป)(e-bid)ซปก.01/2564 งานจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า หน้า รร.บ้านโป่งแพร่-บจก.กรุงเทพประกันชีวิต (1) WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0004 อนุมัติที่ น.1 มล.(กป) 1368/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 1 กรกฎาคม 2564
น.1กบล.(มม)(ซปก.)(e-bid)02/2564 ประกวดราคาจ้างซ่อมขดลวดหม้อแปลงชำรุด จำนวน 5 รายการ รวม 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2564 ถึง 29 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 30 มิถุนายน 2564
จป.ต.3-กกค.(ยธ.)e-bid 05 / 2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 7 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 8 กรกฎาคม 2564
(e-bidding)ต.3กกค.(จร.)004/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปักเสางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บ.ตลาดล่าง-บ.ท่าธง ช่วงที่ 2 อ.รามัน จ.ยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มิถุนายน 2564
64IAHEB009 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภท อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ (64IAHEB009) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2564
64057072386 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.ทสก.สฟ.บสพ.1-บ้านห้วยยาง (ช่วง 2/7) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 6 กรกฎาคม 2564
ก.1 กกค.(ยค)(ปก)106/2564 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 2 ประเภท รวม 49 คัน ประจำปี 2564 - 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มิถุนายน 2564
PEA-RY-E(B)-002/2564 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ศุภาลัยพรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มิถุนายน 2564
PEA-TSDP.9.2(A)-050/2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Medium Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 8 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 9 กรกฎาคม 2564
SMC-CM-04-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ RF Signal Generator จำนวน 1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มิถุนายน 2564
PEA-TDDP.2(L)-045/2564 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติและรถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มิถุนายน 2564 ถึง 6 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 7 กรกฎาคม 2564
PEA-I(E)-075/2564 จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง โดยใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มิถุนายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2564
จ.บต.(บห.) 010/2564 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kVA ,single-phase tranformer,19000-480/240V, withstand short-circuit (รหัสพัสดุ 1-05-000-0206) จำนวน 16 เครื่อง ของ กฟอ.เบตง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มิถุนายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2564
จป.ต.3-กกค.(ยธ.)e-bid 10 / 2564 ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ขนาด 10.00x13.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มิถุนายน 2564
จป.ต.3-กกค.(ยธ.)e-bid 11 / 2564 ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ขนาด 10.00x13.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มิถุนายน 2564
ฉ.3 บร.(คพ.) EBD-001/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภท คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ของกฟจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 มิถุนายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 6 กรกฎาคม 2564
64I121B092 จ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล.ด้านหลังสำนักงาน(กรณีไม่มีชั้นลูกรัง) กฟอ.บ่อพลอย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564