รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองประสานงานภาคกลาง/ฝ่ายประสานงานภาคกลางและใต้/สายงานภาคกลางและใต้ 67037001056 1 / 2567 12,909.49 25 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง กองสนับสนุนและจัดการมิเตอร์/ฝ่ายบริหารจัดการระบบวัดพลังงานไฟฟ้าและหม้อแปลงระบบจำหน่าย 67019060552 2 / 2567 35,310,000.00 22 มิถุนายน 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีบุญเรือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองหนองบัวลำภู 1 / 2567 562,576.44 21 มิถุนายน 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรารมย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ 67067000545 1 / 2567 676,552.63 17 มิถุนายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมบึง 67067000418 1 / 2567 1,820,892.76 13 มิถุนายน 2567
กฟก.3 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67067000409 1 / 2567 371,717.45 13 มิถุนายน 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุตรดิตถ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 67067000335 1 / 2567 4,128,804.00 11 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง กองบริหารโครงการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง 67039275752 2 / 2567 242,268,184.00 11 มิถุนายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย 67067222327 1 / 2567 1,762,460.19 11 มิถุนายน 2567
กฟฉ.2 กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67067000206 1 / 2567 100,691.94 7 มิถุนายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 67067000128 1 / 2567 1,994,403.17 5 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 66119154924 2 / 2567 61,361,290.00 5 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง กองบริหารและบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 67067000074 1 / 2567 147,882.35 5 มิถุนายน 2567
กฟฉ.2 กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67057000505 1 / 2567 210,519.25 4 มิถุนายน 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 67019072550 2 / 2567 59,582,950.00 31 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 66119154904 2 / 2567 13,104,290.00 31 พฤษภาคม 2567
ส่วนกลาง กองวิศวกรรมระบบสื่อสาร/ฝ่ายระบบสื่อสาร 67019028886 2 / 2565 4,073,490.00 31 พฤษภาคม 2567
กฟต.2 กองบริการลูกค้า/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67057001753 1 / 2567 244,455.80 31 พฤษภาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิษณุโลก 67057001911 1 / 2567 1,075,688.25 31 พฤษภาคม 2567
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองหนองบัวลำภู/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 67057001873 1 / 2567 2,401,845.92 30 พฤษภาคม 2567