รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 2/ฝ่ายบริหารโครงการ 2 65017336396 4 / 2564 20,511.80 21 มกราคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 65017327299 4 / 2564 1,364,748.06 21 มกราคม 2565
ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหา/ผู้ช่วยผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร/สายงานสนับสนุนองค์กร 65017309868 4 / 2564 36,130.20 20 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 65017062773 4 / 2564 452,212.69 20 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 64107066017 3 / 2564 661,342.66 20 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 64077173237 2 / 2564 766,592.58 20 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ชั้น 3 65017064918 4 / 2564 443,484.72 19 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ชั้น 3 65017064779 3 / 2564 1,108,512.43 19 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ชั้น 3 64047176468 1 / 2564 117,647.63 19 มกราคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมพิราม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 65017291032 4 / 2564 1,025,891.66 19 มกราคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม/สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 65017287286 4 / 2564 2,430,953.96 19 มกราคม 2565
กฟน.2 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (น2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 65017158015 4 / 2564 495,604.95 19 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65017084983 4 / 2564 1,266,204.66 19 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64107118317 3 / 2564 2,329,612.94 19 มกราคม 2565
กฟต.1 กองอำนวยการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 65017279029 4 / 2564 553,395.57 19 มกราคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ชั้น 3 64077039561 2 / 2564 479,587.23 19 มกราคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 65017280379 4 / 2564 2,440,321.21 19 มกราคม 2565
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 65017276143 4 / 2564 1,721,156.24 19 มกราคม 2565
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุดจับ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 65017280669 4 / 2564 877,472.73 19 มกราคม 2565
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุดจับ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 65017279101 3 / 2564 1,002,108.10 19 มกราคม 2565