รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 64047163657 1 / 2564 2,124,140.10 11 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 64047118514 1 / 2564 1,119,889.16 10 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047160472 1 / 2564 3,404,973.08 10 เมษายน 2564
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านลาด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 64027069382 1 / 2564 421,396.11 10 เมษายน 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 1 / 2564 1,914,822.25 10 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047156751 1 / 2564 4,712,234.67 9 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047156487 1 / 2564 3,041,047.83 9 เมษายน 2564
กฟต.2 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต2) 64047154857 1 / 2564 243,652.42 9 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047153830 1 / 2564 908,316.46 9 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047154233 1 / 2564 962,351.30 9 เมษายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047153089 1 / 2564 1,128,892.29 9 เมษายน 2564
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานกระบือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 64047152717 1 / 2564 768,002.60 9 เมษายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านกรวด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ชั้น 2 64047152626 1 / 2564 823,189.36 9 เมษายน 2564
กฟต.1 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 64047149208 1 / 2564 74,808.63 9 เมษายน 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 64047151036 1 / 2564 3,536,509.33 9 เมษายน 2564
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ชั้น 3 64047145736 1 / 2564 1,177,370.35 9 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047137709 1 / 2564 4,043,119.28 9 เมษายน 2564
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64047141668 1 / 2564 1,530,653.69 9 เมษายน 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 64047144958 1 / 2564 3,701,921.84 9 เมษายน 2564
กฟต.1 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต1) 64047141070 1 / 2564 170,324.35 9 เมษายน 2564