รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตะโก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 65067511611 1 / 2565 315,251.53 24 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง ชั้น 3 65067487028 1 / 2565 1,106,468.99 24 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบึงสามพัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ ชั้น 3 65067498991 1 / 2565 493,275.45 24 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ ชั้น 3 65067498027 1 / 2565 665,492.90 24 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ชั้น 3 65067396980 1 / 2565 426,679.11 24 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน 65047115080 1 / 2565 12,600.00 24 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน 65037557694 1 / 2565 24,602.27 24 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชนแดน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65067498630 1 / 2565 970,095.24 23 มิถุนายน 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 64107274343 3 / 2564 2,001,736.86 23 มิถุนายน 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านนาสาร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 65067451674 1 / 2565 1,026,688.86 22 มิถุนายน 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65067432544 1 / 2565 4,063,933.58 22 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ชั้น 3 65047169834 1 / 2565 370,047.07 17 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรรพตพิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 65067347500 1 / 2565 620,675.91 17 มิถุนายน 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2 65067331070 1 / 2565 922,498.20 16 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 65067294133 1 / 2565 229,243.76 15 มิถุนายน 2565
กฟก.2 กองอำนวยการ (ก2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 1 / 2565 948,467.37 15 มิถุนายน 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย ชั้น 3 65047108898 1 / 2565 577,102.10 14 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65067268632 1 / 2565 571,073.11 14 มิถุนายน 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงชัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 65067250102 1 / 2565 443,122.45 14 มิถุนายน 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 65067244494 1 / 2565 2,889,179.95 13 มิถุนายน 2565