ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ เลขที่โครงการในระบบ e-GP รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ฉ.1นภ.(กส.)-151/2567 ค่าจัดจ้างซ่อม-บำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กข 3119 นภ. 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พรีเมี่ยนออโต้พาร์ท 2020 หนองบัวลำภู
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 30 มิถุนายน 2567
67I131S068 67059390186 จ้างเหมาค่าแรงงาน ปป.ม10 ต.เดิมบาง (บ้านคลองระแหง) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 162,628.00 162,628.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุธาสินี โต๊ะเงิน
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 30 มิถุนายน 2567
ก.2 กล.(ปบ.)1791/2567 67059417074 อุปกรณ์ประกอบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 284,502.30 284,502.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีพาวเวอร์โซลูชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 29 มิถุนายน 2567
กฟภ.ส.สก.(ปบ)026/2567 ๖๗๐๕๙๕๒๓๓๗๕ ตามอนุมัติที่ ก.1สก.(ปบ)633/2567 ลว.12.02.2024 ให้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บ.ท่าเกษม ซ.เทศบาล 2 ถึง ก่อนถึงประตูทางเข้าค่ายทหาร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว หมายเลขงาน I-67-G-SKE67.HB.2015 439,766.68 439,766.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ณัฐวุฒิ 1990 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มิถุนายน 2567
น.3กฟส.ตค.(จป.)1678/2567 ลว.20 พ.ค.2567 67059430137 จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ ประจำรถกระเช้า แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.ตาคลี 479,528.59 479,528.59 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำักด บริษัท แอดวานซ์เทค เทรดเดอร์ จำกัด บริษัท ซัมมิท…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มิถุนายน 2567
ต.2พพ.(สน.)75/2567 67059405996 จัดซื้อ BRACKET FOR SAC CORNER SUPPORT 33 KV จำนวน 275 ชุด 499,636.50 499,636.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 มิถุนายน 2567
ฉ.1นภ.(กส)-174/2567 ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-7738 นภ. 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายสุรพจน์ ตรีตรุยานนท์ 126 ม.2 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2567
ก.2กฟส.ฉช.(คพ)064/2567ลว.27 พ.ค.2567ใบสั่งซื้อเลขที่3002421485ลว.27พ.ค.2567 67059404137 ซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลนคอนกรีตSTUB 0.30x0.30M.4.5M.LONG เลขที่ก.2กฟส.ฉช.(คพ)064/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487,492.00 487,492.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2567
ต.2 หย.(ปบ)013/2567 67059198850 จัดซื้อคอนเหล็กหุ้มฉนวน (รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 104 ชุด เส้นทางคลองสะพานท่อม ถึง ศาลเจ้าโป้เซ้งไท้เท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 493,526.80 493,526.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 มิถุนายน 2567
ฉ.2 อจ.(บห.) 168/2567 67069501927 E081 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ WBS P-TDD02.4-E-ANC66.1000 486,276.48 486,276.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ต.๑กฟส.ทสก.(กป.)๐๓๔/๒๕๖๗ 67069500110 ขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.ธารารัตน์ ตันติกุญชร ม.11 359,914.71 359,914.71 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำ กัด สังคม วิศวกรรม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 บคย.(ปบ) 1213/2567 ลว.19 มิ.ย. 2567 67069270885 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2567 (แผนเดือนกรกฎาคม 2567) จำนวน 6 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312,231.15 312,231.15 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทับทิม มงคลทิพย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
E014 ฉ.2กฟส.ตผ.(สน.)099/2567 67069396768 E014-099-2567 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 รายการ งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำปี 2567 ใช้งาน กฟส.เขมราฐ 410,666.00 410,666.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๖๗๔.๐๐ บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
น.2 กฟอ.มสด.(บห.)61/2567 67069442440 รายงานขอซื้อเสาไฟฟ้า ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 50 ต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 480,055.50 480,055.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
น.2 กฟอ.มสด.(บห.)60/2567 67069442257 รายงานขอซื้อสลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม., สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม., สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม., สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม., สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม., แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม., แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. และแหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 477,155.80 477,155.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.1กฟส.ลลก.(คพ)2006/2567 67069316484 จัดซื้อพัสดุหลักขาดแคลน (กฟส.ลาดหลุมแก้ว) จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (C) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 291,682.00 291,682.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 192/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0117
9,746.44 9,746.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 191/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางกาญจนา เรืองอุตมานันท์
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0146
45,547.11 45,547.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 190/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายพงษ์ศักดิ์ แซ่เฮ้ง
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0140
15,491.10 15,491.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 189/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาวบังอร มิ่งอั๋น
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0123
17,678.69 17,678.69 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 188/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสาโรจน์ ชัยตระกูล
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0126
26,995.35 26,995.35 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 187/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายชัยยนต์ มิกขุนทด
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0105
24,405.07 24,405.07 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 184/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสุพจน์ แสงศาสตรบัณฑิต
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0141
7,338.54 7,338.54 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 183/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท วัน ตวน จำกัด
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0116
3,282.02 3,282.02 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 182/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายจำเนียร ทองดารา
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0124
7,536.73 7,536.73 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 181/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางบุญเกิด ซาซุม
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0106
6,107.15 6,107.15 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 180/2567 ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสิทธิกร รุ่งสีทอง
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0135
3,448.27 3,448.27 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
67HAH076MM 67039192046 ประกวดราคาซื้อINSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A ตามแผนจัดหาพัสดุสำรอง safety stock งานผู้ใช้ไฟ กฟก.2 เพิ่มเติม เลขที่ 67HAH076MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,849,688.80 3,776,500.80 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท สยาม เพอเฟค อินซูเลเตอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
PEA-TDDP.2(G)-012/2567 67019463875 จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม. และ ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 35 ต.มม. ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ในสังกัด กผภ. ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย
ระยะที่ 2 แผนที่ 3
19,959,812.10 17,106,175.60 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการพิจารณาที่ 1 วัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ 1.บริษัท ซี.พี…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
67HAH036MM 67019319503 ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มคอนเนคเตอร์ ตามแผนจัดหาพัสดุรองโครงการต่างๆประจำปี 2567 เลขที่ 67HAH036MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,603,272.60 9,797,139.35 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการพิจารณาที่ 1พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 มิถุนายน 2567
ฉ.1 อด.(บห) 2674/2567 67069450129 ซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุรอง) ตามแผนระยะยาวงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี 2567 ตามบันทึกเลขที่ ฉ.1 กบพ.(วพ)667/2567) WBS: I-67-D-UDNXX.HK.AB01 จำนวน 3 รายการ 255,601.60 255,601.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัยอินเตอร์เทรด กรุงเทพ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
ฉ2.จ.11 กทล./ปบ. 067/67 67069213187 จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าทั้งระบบ แรงสูงและระบบแรงต่ำ ในไลน์ กฟอ.กล._ KTR06R-01 ถึง บ้านตาเสก, จุดแบ่งแดน กฟส.ขุนหาญ 110,619.66 110,619.66 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนัส คลังเอี่ยม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
ก.2พนท.(ปบ)/101/67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 11,122.00 11,122.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาอมตะนคร)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
มท5306.32/กฟส.นว(สน).-20764 67069433464 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ(C) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 255,195.00 255,195.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติวัฒ เวอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
ฉ.2กฟส.ศก.ผปบ.1448/2567 67069440610 E021จัดซื้อเครื่องมือคีมย้ำคอนเน็คเตอร์ HDBG-D3 พร้อมปากย้ำ จำนวน 10 ชุด 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์ เอ็น เทรด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
น.2จจ.(สข.)-09-2566 67069439692 ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์นำเสนอภายในห้องประชุม กสข.(น2) ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กฟน.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 238,310.00 238,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
67HAH294MM 67069457881 พัสดุขาดแคลน กลุ่มอุปกรณ์ป้องกัน สฟฟ.นิคมพัฒนา2 (ชั่วคราว) ตามแผน คพจ.2 เลขที่ 67HAH294MM 138,672.00 138,672.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
กฟภ.จ.จบ. 111/2567 67069316435 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย 22 เควี ในเขตพื้นที่ กฟย.เขาคิชฌกูฎ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
139,892.29 139,892.29 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรากร แว่นมณี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
ก.2 พนท.(สน) 217/2567 จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ (Power Supply) ผบร. 2,557.50 2,557.50 วิธีเฉพาะเจาะจง Highpoint Service Network (Thailand) Co. Ltd.
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
ฉ.1 อด.(บห) 2675/2567 67069454821 ซื้อพัสดุขาดแคลน (พัสดุหลัก) ตามแผนระยะยาวงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามบันทึกเลขที่ ฉ.๑ กบพ.(วพ)๖๖๗/๒๕๖๗) WBS: I-๖๗-D-UDNXX.HK.AB๐๑ จำนวน ๑ รายการ 141,240.00 136,104.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
น.2 กฟส.อ.คลล.(กป)-630/2567 67069465847 จ้างก่อสร้างงานบ้านสวนส้ม หมู่ 2 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร WBS. C-67-B-KLNCM.0014.01.1 435,392.42 360,226.01 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.ที. อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
กบผ.บ.74/2567 67069343730 จัดเช่าชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า จ่ายโหลดรวมกันไม่น้อยกว่า
5 MW เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ.74/2567)
11,870,580.00 11,870,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
ก.1 กฟส.หนส.(ปบ)1546/2567 ลว.24 มิ.ย.2567 จ้างค่าแรงพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
เพิ่มขนาดหม้อแปลง แก้ไขไฟตก ตรงข้ามซอยขุนดี ค.9
399,942.03 399,942.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์โฮม 115 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
ก.1 กฟส.หนส.(ปบ)1545/2567 ลว.24 มิ.ย.2567 จ้างค่าแรงพร้อมพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
เพิ่มขนาดหม้อแปลง แก้ไขไฟตก ซอยเทศบาล 5 ค.10
223,958.24 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์โฮม 115 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
67I031S202 67069464486 จัดซื้อพัสดุประเภท FUSE LINK 22 KV จำนวน 7 รายการ งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง(จซ.108/2567) 415,588.00 418,551.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอสทีที อิเลคทริค 415,588.00 บาท PO 3002436898 ลว. 24 มิ.ย. 2567
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
น.2กพ.(คพ)580/2567 67069436565 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 25 ต.มม.มอก.293 จำนวน 9,000 เมตร 245,565.00 245,565.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เสนอราคา 245,565.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
น.2กพ.(คพ)576/2567 67069435444 ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี จำนวน 320 ชิ้น 486,208.00 486,208.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ช้อปช้อป จำกัด เสนอราคา 486,208.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
น.2กพ.(คพ)566/2567 67069402128 ซื้ออุปกรณ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ 105,878.64 105,878.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด เสนอราคารวม 105,352.20 บาท 1.CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
E051 ฉ.2 กฟส.กส.(สน)67069464884 67069464884 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 410,666.00 410,666.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีค พาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567
ฉ.2 วรช.(สน.)1824/2567 67069425621 E017 ซื้อพัสดุขาดแคลนโครงการ คพจ. 2 แผน 4 (1-00-001-0004) 433,296.50 433,296.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด ราคาที่เสนอ 415,695.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 มิถุนายน 2567