ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ต.1ปข.ผคพ60/2564 จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้สำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 044) 429,070.00 429,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อาร์ ดี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 30 เมษายน 2564
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)-731/2564 รายงานการขอซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ SEFETY STOCK จำนวน 1 รายการ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 465,771.00 465,771.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ได้เสนอราคารวม 1 รายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 380,385.00…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 เมษายน 2564
คพ.จบ.035/2564 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 ที่ ก2.กบญ.(บพ.)1417/2563 ลว.18 มี.ค. 2564 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.0035/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 415,545.20 415,545.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 เมษายน 2564
ต.1กฟอ.บสพ.(กส.)090/2564 ลว.12 มี.ค.2564 จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.บสพ.-บ้านโคกตาหอม ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,855.70 104,855.70 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.พี.เอ็นจิเนียริ่ง(2019)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 เมษายน 2564
ต.2 ตง.(บห)3459/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ 492,949.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทราโฟพาร์ท ราคาที่เสนอ 492,628.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
น.1 จท (ซฉ)013/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.จอมทอง
(น.1จท(ซฉ)013/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185,457.75 185,457.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 185,456.68 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ก.1 กฟจ.อท.(บห)761 สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. จำนวน 2,000 ชิ้น
สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. จำนวน 2,000 ชิ้น
สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. จำนวน 2,000 ชิ้น
นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 จำนวน 1,000 อัน
เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30' จำนวน 500 ม้วน
COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM. จำนวน 5,000 เมตร
พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.จำนวน 1,000 อัน
หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. 500 อัน
หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 500 อัน
หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 500 อัน
305,789.95 305,789.95 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ซีเวล ซัพพลาย จำกัด ราคที่เสนอ 305,789.95 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
กฟภ.จ.สก.(คพ)024/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนฯ ปี 64 ครั้งที่ 4 งวดที่ 3 จำนวน 1 รายการ 130,647.00 130,647.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอช แมกซ์ไวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
น.3กฟจ.ชน.(บห)ซ.28/2564 ซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 9 รายการ งบทำการ (น.3 กฟจ.ชน.(บห)ซ.28/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,262.95 299,262.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ พี ซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 36/2564 จัดซื้อลูกถ้วย TR 202 495,351.15 495,351.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ก.1 ธญ.สจ.034/2563 ค่าเช่ารถเครนติดกระเช้าพร้อม พขร. 136,425.00 136,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กิติ อิเลคทริค เวิลด จำนวน 136,425 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ก.1ธญ.(คพ)-33/2564 ก.1ธญ.(คพ)-33/2564 จัดซื้อพัสดุ งบทำการ ปี 2564 ครั้งที่ 8/2564
จำนวน 3 รายการ
486,454.10 486,454.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 486,454.10 บาท
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ก.2ตร(คพ)46/2564 ซื้อหม้อแปลงขนาด30เควีเอ1เฟส สำรอง safety stock จำนวน 1รายการ 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
จ.ยล.(บห.)-27/64 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลน จำนวน 2 รายการ ตามรหัสพัสดุดังนี้ 1.) 1-01-021-0003 2.) 1-01-023-0205 166,064.00 166,064.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ก.1บปอ.(กส)1064/2564 ลว. 7 เม.ย. 2564 จ้างเหมาค่าแรงงาน ก่อสร้างระบบจำหน่าย งานขยายเขต กฟอ.บางปะอิน- บจก.อยุธยาแอสเซท ม.ธนาซิตี้ 460,296.61 460,296.61 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. กันยา การไฟฟ้า เสนอราคา =458,057.91 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-57/2564 จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 50 ต.มม. จำนวน 16,000 เมตร 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง - บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ก.2ตร(คพ)45/2564 ซื้อสายเคเบิลอากาศขนาด50ต.มม งานงบผู้ใช้ไฟ 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
น.1 กฟส.อ.มสย.(กป.)696/2564 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (นอกแผนงาน) แบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ 1 นอกแผนงาน ของแผนงานที่ 2,3,4 และ 5 ประจำปี 2564 วงเงินรวม 228,946.52 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย จำนวน 4 แผนงาน
รายการที่ 1 กฟส.อ.แม่สรวย นอกแผนงานที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 บ้านปางกลาง ถึงเขตต่อแดน กฟส.อ.แม่อาย (ต.แม่นาวาง) ระยะทาง 54.61 กม. จำนวนเงิน 102,353.17 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,164.72 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 109,517.89 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
รายการที่ 2 กฟส.อ.แม่สรวย นอกแผนงานที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 หน้าร้านกาแฟคิงคอฟฟี่ ถึง SF6 ปั้มเอสโซ่ (WPA04VS-107) ระยะทาง 11.74 กม. จำนวนเงิน 23,564.19 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,649.49 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,213.68 บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)
รายการที่ 3 กฟส.อ.แม่สรวย นอกแผนงานที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 หน้า ร.ร.โป่งปูเฟืองถึงหน้า ร.ร.มสว. (MLA09VR-102) ระยะทาง 17.52 กม. จำนวนเงิน 36,889.47 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,582.26 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 39,471.73 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
รายการที่ 4 กฟส.อ.แม่สรวย นอกแผนงานที่ 5 ครั้งที่ 1/2564 สวนสักเลยไลน์แยกบ้านหนองแหวน ถึง บ้านกิ่วจำปี (เขตต่อแดน กฟอ.ฝาง (FAA04VS-106)) ระยะทาง 36.92 กม. จำนวนเงิน 51,161.89 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,581.33 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 54,743.22 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)
228,946.52 228,946.52 วิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฯ ทั้ง 4 แผนงาน มีดังนี้ 1. จ้างเหมาตัดต้นไม้ของ กฟส.อ.แม่สรวย…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
กฟภ.จ.สก.(คพ)021/2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ผปบ.กฟจ.สระแก้ว ปี 64 ครั้งที่ 5 จำนวน 3 รายการ 490,876.41 490,876.41 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอช แมกซ์ไวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
น.3 กกค.720/64 ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ ปี 2564 - 2569 จำนวน 3 คัน สำหรับติดตามประสานงานก่อสร้าง ตามโครงการ คพจ.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,815,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
กบญ.ก.1(B)-P-022-2564 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564 เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-022-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,145,000.00 20,233,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.บริษัท ซี.พี.แอล.ไวร์โรพ จำกัด ได้รับการคัดเลือกรายการที่ 1 2.บริษัท กิจพูนชัย จำกัด…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 เมษายน 2564
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 119/2564 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.
รหัส 1010010003 จำนวน 200 อัน โดยงบผู้ใช้ไฟ
114,918.00 114,918.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 118/2564 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ ลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี สำหรับสถานีเปลี่ยนแรงดัน ANSI TR-202
รหัส 1030010200 จำนวน 150 ลูก โดยงบผู้ใช้ไฟ
478,290.00 478,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอซี แอนวานซ์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.2 กบษ.(บอ.)1099/2564 จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย 498,919.60 498,919.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอทูเอเพาเวอร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
E081 ฉ.2 อจ.(บห.)105/2564 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ WBS P-TDD02.4-E-ANCXX.1000 445,137.12 445,137.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.1ธญ.(คพ)-37/2564 ก.1ธญ.(คพ)-37/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งบลงทุนจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 1 รายการ 18,446.80 18,446.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต เสนอราคา 18,446.80บาท
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
64I101S056 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บของเอกสารทางบัญชีชั่วคราวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 186,750.00 186,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นุสรา สวัสดี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
น.1มจ.(ทท.)(จจ.)1302/2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ของ กฟย.บ.เทอดไทย แบบรายครั้ง ตัดครั้งที่ 1 นอกแผนกงานที่ 1,2 และ 3 ตามอนุมัติแผนงานตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี. นอกแผนงาน ประจำปี 2564 ของ กฟย.บ.เทอดไทย เลขที่ น.1กบษ.(ตบ.) - 853/2564 ลว. 8 มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172,774.01 172,774.01 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญญานนท์ หน่อคำ 79,000 บาท นายจะฟะ จะสอ 30,00 บาท นายจาย แสงดี 48,000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ต.2 กฟส.อ.บตข.(กป.) 74/2564 จ้างเหมางานขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านพรุไทย (ซอยทวีสุข) 141,230.06 141,230.06 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ 559
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
64I132S093 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเสาคอนกรีต 12 เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 384,772.00 384,772.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
64I132S092 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
64I072S045 จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านบางคาง 51-001218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 457,206.92 457,206.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิพัฒน์พล อิเลตทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.2 พนท.(บห.)043/2564 ลงวันที่ 8 เม.ย. 64 จัดซื้อน้ำดื่ม 1,920.00 1,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ฉิมนาคบุญ ราคาที่เสนอ 1,920.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ต.3 กฟอ.จะนะ(บห) 056/2564 ซื้อหม้อแปลง 100 KVA งบ คพจ.2 C-63-L-JANXX.1000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 465,771.00 465,774.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บ.เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด/374,286 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ต.2 สฎ. 405/2564 ซื้อเสาตอม่อ 0.36x0.36x4.50 ม. จำนวน 52 ต้น เพื่อใช้งานงบลงทุน 185,003.00 185,003.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ต.1ปข.ผคพ64/2564 จัดซื้อพัสดุเพื่อสำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 15 รายการ (รายการที่ 047) 129,702.30 129,702.30 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.2ปลด.(กส.)1602/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท พรลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (โครงการคาซ่า พรลดา) หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PLDCS.H043
143,308.66 143,308.66 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลไอเอ็ม อิเล็คทริค เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.2ปลด.(กส.)1603/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท สินพูนทรัพย์ ดิเวลอปเมนท์ จำกัด (โครงการ ริโอ วิลเลจ) หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PLDCS.H002
176,428.29 176,428.29 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี แอนด์ พี อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.2ปลด.(กส.)1604/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ทรัพย์พนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการบ้านร่มเย็น 3) หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PLDCS.H092 490,444.61 490,444.61 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ซี เอส เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.2ปลด.(กส.)1605/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรงงาน) งานปรับปรุงคลองน้ำดำ-สายเตาถ่าน หมายเลขงาน (WBS) I-64-H-PLD64.MS.2001
159,400.93 159,400.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิติพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ต.2 พพ.(ปบ.) -40/2564 1.1จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำแผนงานที่ 1PPA1WR-01 บ้านน้ำรอบ ถึง PPA1F-47 สามแยกบำรุงพันธุ์สัตว์ 38.18 กม.
1.2 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำแผนงานที่ 2 บ้านท่าแซะ ถึง CAY9F-03 บ.ห้วยเรียน ระยะทางรวม 45.80 กม.
1.3 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำแผนงานที่ 3 CAY10F-10 บ้านหนองเม็ง ถึง CAY8F-64 บ้านเชียร ซ.1 ระยะทางรวม 23.90 กม.
1.4 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำแผนงานที่ 4 PPB3WR-05 บ้านทับเก่า ถึง PPB3F-73 รร.บ้านเขาสามยอด ระยะทางรวม 51.12 กม.
493,681.59 493,681.59 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ จงจิตร เสนอแผนงานที่ 1 93,800 บาท นายราเชนทร์ พลูศรี เสนอแผนงานที่ 2 149,400 บาท …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.1กคย.017/2564 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย งานปรับปรุงเปลี่ยนสาย F5,F6 สถานีสระบุรี 2 ตอนที่ 1 483,783.52 483,783.52 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กันยา การไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.1กคย.016/2564 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปรับปรุงบ้านมะขามป้อมเก่า 107,090.38 107,090.38 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สนั่น รุ่งเรือง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.1กคย.015/2564 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปรับปรุงบ้านป่าไผ่ ซอยโรงกลึง 191,990.54 191,990.54 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชัย บัวศรี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ)136D/2563 ประกวดราคาซื้อDigital Weight Scale 10 เครื่อง 1,712,000.00 1,712,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) Digital Weight Scale จำนวน 10 เครื่อง บริษัทโปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
PEA-C(F)-031/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน Load Break Switch 2,000 A ระบบ 115 เควี.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ให้โครงการระบบผลิตน้ำอุตสหกรรมของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,746,469.73 5,036,507.89 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
กบญ.ก.1(B)-P-063-2564 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4ประจำปี 2564 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟอ.พระพุทธบาท จำนวน 8 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-063-2564 551,542.20 522,184.82 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
PEA-TDDP2.(A)-161/2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายไฟ สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 11 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,654,271.62 5,743,439.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
กบญ.ก.1(B)-M-021-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 6,500 ชุด เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-021-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,381,650.00 4,312,100.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย สวิทช์ เกียร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 เมษายน 2564
ก.1 กฟจ.อท.(บห)762 1 1020070002 สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีด) จำนวน 12,000 เมตร
372,360.00 372,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอ 372,360.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 เมษายน 2564