ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ฉ.1อด.2(กส.)1409/2563 จัดจ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 81-5547 อด. 3,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างยนต์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 กรกฎาคม 2563
น.2 กบษ.(ตบ.)35110/2563 ลว.30 มิ.ย.2563 จัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์ ให้ 12 กฟฟ. ชั้น 1-3 งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 100,152.00 100,152.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 10 มิถุนายน 2563
น.1กกค.(จค)35294/2563 AAJ-ซื้อทองแดงเปลือย 95 ต.มม. จำนวน 1,550 เมตร สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฝาง (ชั่วคราว) จังหวัดเชียงใหม่ 490,916.00 490,916.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี พี วี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 29 กรกฎาคม 2563
63I037S001 ซื้อสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม. 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 กรกฎาคม 2563
3001713246/5 มิ.ย. 63 ปรับปรุงฯ เสริมหม้อแปลงบ้านดอนปริง ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 273,547.98 273,542.98 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุภาพ มุสิกะศิริ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 5 มิถุนายน 2563
ก.1 กฟส.อ.นสอ.(กป) 270/63 ลว.9 ก.ค. 2563 จ้างค่าแรงพร้อมค่าพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ฉ.นางสาวสุถมาส เทพวิญญากิจ
161,248.08 161,248.08 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กิติ อิเลคทริค เวิลด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 สิงหาคม 2563
ก.1 กฟส.อ.นสอ.(กป) 272/63 ลว.9 ก.ค. 2563 จ้างค่าแรงพร้อมค่าพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ฉ.คลอง 12 ซอยบัวผัน
140,385.85 140,385.85 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กิติ อิเลคทริค เวิลด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 สิงหาคม 2563
ก.1 กฟส.อ.นสอ.(กป) 274/63 ลว.13 ก.ค. 2563 จ้างค่าแรงพร้อมค่าพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ฉ.นายวิสิทธิ์ บุญจริง
153,138.40 153,138.40 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กิติ อิเลคทริค เวิลด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 สิงหาคม 2563
ก.1 กฟส.อ.นสอ.(กป) 269/63 ลว.9 ก.ค. 2563 จ้างค่าแรงพร้อมค่าพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ฉ.บริษัท เค.วาย.พี จำกัด ส่วนที่ 2
375,813.94 375,813.94 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กิติ อิเลคทริค เวิลด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 สิงหาคม 2563
63I021S347 ซื้อหม้อแปลง 500 เควีเอSC 472,726.00 472,726.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด ราคา 472,726 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 สิงหาคม 2563
63I021S371 ซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ 451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 451,968 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 สิงหาคม 2563
น.3 กฟจ.ชน.(บห.)36071/2563  ซื้ออุปกรณ์พัสดุ 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟ
464,915.00 464,915.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เสนอราคา 464,915.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 สิงหาคม 2563
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)35455/2563 จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 160 KVA.3P.22-0.416/0.24KV.SC จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 157,932.00 157,932.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสหภัณฑ์อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 กรกฎาคม 2564
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)35454/2563 จัดซื้อ CABLE SPACER.HDPE WITH GRIP LOCK จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงรักษาและแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 117,165.00 117,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 มกราคม 2564
63I142S255 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิด 30 Amp ประจำปี 2563 206,845.98 206,845.98 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอกชัยอิเล็กทริก (2019)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 สิงหาคม 2563
ซ.กฟย.สรย.008/2563 จัดซื้อธงประดับสำนักงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 800.00 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 7 สิงหาคม 2563
ก.1ธญ.(คพ)-113/2563 ก.1ธญ.(คพ)-113/2563 จัดซื้อพัสดุ งบทำการ ปี 2563 ครั้งที่ 18/2563
จำนวน 3 รายการ
490,876.41 490,876.41 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 490,876.41 บาท
วันที่ประกาศ: 7 สิงหาคม 2563
ก.1ธญ.(คพ)-112/2563 ก.1ธญ.(คพ)-112/2563 จัดซื้อจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45)แอมป์ สำหรับงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟรายใหม่ งานขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ และงานสับเปลี่ยนทดแทนชำรุด งบลงทุน ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 รายการ 455,049.60 455,049.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา455,049.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 ธันวาคม 2563
น.2 กพ.(คพ)35046/2563 ซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร จำนวน 675 เครื่อง
อนุมัติ น.2 กพ.(บห)35441/2563 ลว. 6 ส.ค. 2563
โดยใช้งบ I-62-B-KPPXX.65.AA02
296,122.50 296,122.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 296122.50
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 สิงหาคม 2563
กคบ.(ช.061/2563) จัดซื้อน้ำมันหม้อแปลงให้ กฟต.1 ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3-4) 972,790.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 972,790.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 5 สิงหาคม 2563