รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
2,403,220,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
31 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
4 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองพัฒนาระบบมิเตอร์
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 12 200 ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
020096116
สอบถามทางอีเมล์
ami.lc@pea.co.th
Fax