รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณประจำปี 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,210,110.00 บาท
วันที่ประกาศ
9 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
แผนกบริการเครือข่ายใยแก้วนำแสง กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025909657
สอบถามทางอีเมล์
karun.sri@pea.co.th
Fax