ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-SPM2-TDDP2-QYA/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127406577
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าปาย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
10 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5905836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
02-5905855
วงเงินงบประมาณ
53,573,268.25 บาท
ราคากลาง
53,321,965.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,284.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,678,664.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21285-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21285-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 341.3 kB]