รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 เควี และ 33 เควี เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ดฟ)-003-2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
41,785,640.00 บาท
วันที่ประกาศ
28 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาพัสดุ1
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) อาคาร 50 ชั้น 5 เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025905315
สอบถามทางอีเมล์
kanthida.noi@pea.co.th
Fax
025905307