รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าลำปาง 1 และสถานีไฟฟ้าจอมทอง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
161,491,545.79 บาท
วันที่ประกาศ
6 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สอบถามทางโทรศัพท์
025905836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
025905855