รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,078,476.80 บาท
วันที่ประกาศ
12 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงษ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10220
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
เอกสารแนบ
Attachment Size
PEA-M(G)-174.2563.pdf 6.92 MB