รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 607/2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,659,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
26 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
195 ม.7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7
สอบถามทางอีเมล์
wararat.mit@pea.co.th
Fax
-