รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
534,554.88 บาท
วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
180 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร 053091900-08 ต่อ 10037
โทรสาร 053091919
สอบถามทางโทรศัพท์
053091900-08 ต่อ 10037
สอบถามทางอีเมล์
patcharin.tho@pea.co.th
Fax
053091919