รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อล่อฟ้า 30 kV 10 kA ชนิดฉนวนพอลิเมอร์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ จำนวน 924 ชุด สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ ในพื้นที่ กฟต.2 ปี 2565 โดยวิธี e-bidding เลขที่ PEA(S2)กบญ.025/2565
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,886,800.00 บาท
วันที่ประกาศ
20 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
23 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต2)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 167 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10329
สอบถามทางอีเมล์
procure.acts2@pea.co.th
Fax
075-378441