รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กาไรฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
121,092,935.76 บาท
วันที่ประกาศ
7 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
12 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กฟก.3
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
สอบถามทางโทรศัพท์
034-339140-5 ต่อ 10970 , 10971
สอบถามทางอีเมล์
worawan.sri@pea.co.th
Fax