รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้งานในภารกิจของ กฟภ. จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,573,060.00 บาท
วันที่ประกาศ
25 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
31 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กกค.(ก3)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์
034-339-140-10173
สอบถามทางอีเมล์
puttipong0410@gmail.com
Fax
034-339-140-10158
เอกสารแนบ