รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017102214)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
42,800,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
14 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2009-6103
สอบถามทางอีเมล์
cwc@pea.co.th
Fax
0-2009-6108