รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกหนองอีพัง ถึง อ.หนองหญ้าไซ (ช่วงที่1) ต.ทัพหลวง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
615,806.76 บาท
วันที่ประกาศ
29 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไซ
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไซ เลขที่ 9 ม.8 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สอบถามทางโทรศัพท์
035577114
สอบถามทางอีเมล์
Fax
เอกสารแนบ