รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง 115 เควี นอกเขตทางหลวง (ที่ดินโฉนดผู้ใช้ไฟ) ช่วงสถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอวังวิเศษ ถึง สี่แยกอันดามัน ระยะทาง 27.30 กม.
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
550,279.60 บาท
วันที่ประกาศ
8 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
สอบถามทางโทรศัพท์
075272383
สอบถามทางอีเมล์
Fax
075271555