รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากันทรลักษ์ 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าศรีสงคราม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
176,831,504.16 บาท
วันที่ประกาศ
26 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5905836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
02-5905855