ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ปก.ก.2กบญ.(จซ)099D/2563 ประกวดราคาซื้อมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ จำนวน 4200 เครื่อง 1,990,842.00 1,990,842.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เค.วาย.กรุ๊ป อิเล็คทริคส์ จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ต.3 กบษ.(ปฮ.)35707/2563 (2001590946) งานบำรุงรักษาตามวาระ รถยนต์ กฟภ.หมายเลขทะเบียน กอ - 943 สงขลา จำนวน 3 รายการ 1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เจ.ออโต้ แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2 รย.(บห.)/H0145/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,103.25 491,103.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2 รย.(บห.)/H0146/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 154,807.60 154,807.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ต.3 กบษ.(ปฮ.) 35709/2563 จ้างซ่อมห้องโดยสารภายใน รถกระเช้า 115 เควี หมายเลขทะเบียน 82-1500 สงขลา จำนวน 8 รายการ 31,980.00 31,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่กิมการช่างเซอร์วิส (หลักสี่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
คพ.จบ.139/2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ที่ ก.2 กบญ.(บพ.)36697/2563 จำนวน 5 รายการ เลขที่ 139/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,344.00 491,344.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ เสนอราคา 491,344.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ต.2 กฟส.อ.ทน.(ก.)35458/2563 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งหม้อแปลงบ้านสมอทอง (ซอยต้นสน) ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 208,637.00 185,346.58 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย โทนิล
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2สชข.(กป.)1934 รายงานขอจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและสายไฮดลอลิค รถเครน ทะเบียน 81-0473 ฉช วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ก. สุวรรณการช่าง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.3สร.(บห.)301-302/2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานงบู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ ประเภท ดรอพเอาท์ฟิวส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209,345.50 209,345.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)138/2563 ลงวันที่ 12 ต.ค. 63 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตฯ รัชกาลที่ 9 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชมพู รับจัดดอกไม้ ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
น.2 พจ.(บห)81/2563 ลว. 9 ต.ค. 63 จัดซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 100 ต้น 488,883.00 488,883.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.Topland 487,920 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
9/C 36469/63 9/C 36469/63 ซื้ออะไหล่รถยนต์ NISSAN รุ่น AZ30D สำรองคลัง ผพจ. 173,340.00 173,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮงฮวดกลการ ราคาที่ตกลงซื้อ 173,340.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
9/C 36443/63 9/C 36443/63 ซื้ออะไหล่รถกระเช้า TEREX สำรองคลัง ผพจ. 162,854.00 162,854.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 162,854.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
9/C 36444/63 9/C 36444/63 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ LOCATELLI สำรองคลัง ผพจ. 173,875.00 173,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.เอ็น อาร์ อะไหล่ ราคาที่ตกลงซื้อ 173,875.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
9/C 36338/63 9/C 36338/63 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ SOOSAN รุ่น SAC-403 ทะเบียน 84-1643 นฐ. ก.3-09-0207 206,242.50 206,242.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูีพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 206,242.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2พนท.ปบ190/2563 เติมน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 86-8863 ชบ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
น.1พย.(บห.)(ซจ.)67/2563 ซื้อหม้อแปลง TR.,315 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ น.1 พย.(บห.)(ซจ.)67/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
363,265.00 363,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
สจ.ธญ 002/2563 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 318,240.00 318,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัชระ ใจปลอด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2สอด.(ปบ.)459/2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแผนงานเดือนกันยายน 2563 650,603.15 650,603.15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 0745560001035 บริษัท เออาร์เอส คอนดักชั่น จำกัด 1.ไลน์ซอยบ้านน้ำโปรย,ซอยไก่ดัก,ซอยบ้านมาบคล้า 1,2…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.1ธญ.(คพ)-128/2563 ก.1ธญ.(คพ)-128/2563 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ครั้งที่ 46 /2563 จำนวน 1 รายการ 484,902.60 484,902.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโน ซีสเต็มวัน จำกัด เสนอราคา484,902.60 บาท
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1นพง.(ขสก.)0036/2563 จัดซื้อพวงมาลา ดอกไม้สด จำนวน 1 พวง ราคา 1000.00 บาท 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สุมาลีดอกไม้สด 34/1 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 086-6301738 เลขประจำตัวเลขประชาชน…
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
63I031S438 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 15 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.149/2563) 306,658.79 306,658.79 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอช แมคช์ ไวร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
63I031S436 จัดซื้ออุปกรณ์ประเภทสายยึดโยง จำนวน 12 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.148/2563) 466,439.75 466,439.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พรเทพสถิตย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
63I031S437 จัดซื้ออุปกรณ์ประเภทโลหะ จำนวน 12 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.147/2563) 321,426.93 321,426.93 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
63I031S439 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 4 ราสยการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.146/2563) 212,502.00 212,502.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทราโฟพาร์ท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2 บคย.(ปบ) 36585/2563 ลว. 12 ตุลาคม 2563 งานจ้างเหมาย้ายแนวระบบจำหน่าย ถ.0307 ไผ่ล้อม-บึงต้นชัน (ช่วง 2) 429,906.03 429,906.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีสุขเจริญ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1นพง.(ขสก.)0035/2563 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บน731.ขก รายละเอียดดังนี้
1.ค่าเคาะฝากระโปรงและขายึดฝากระโปรง จำนวน 1 ชิ้น ราคา 500.00 บาท
500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายวุฒิพงษ์ เนื่องพันธ์ 181 ม.5 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เลขประจำตัวประชาชน…
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2 รย.(บห.)0148/2563 จัดซื้อลูกถ้วยงานงบลงทุน สำหรับปรับปรุงอุปกรณ์ชำรุดเสื่อมสภาพในระบบจำหน่าย จำนวน ๒ รายการ 108,483.02 108,483.02 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
พนท.บค.050/2563 ค่าหมึกพิมพ์ Lexmark MX421 9,600.00 9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส โดย จีระนันท์ กฤตภาสรุ่งโรจน์ ราคาเสนอ 9,600.00 บาท…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน)(บห.)35608/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คพจ.2 แผน 4 ปี 2563 จำนวน 1 รายการ 124,827.27 124,827.27 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด(มหาชน) เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 124,827.27 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/312/2563 ลงวันที่ 6 ต.ค. 2563 ซื้อดินพร้อมถมกลบหลุมเสาไฟฟ้า ที่ได้ดำเนินการรื้อถอนออกจากงานก่อสร้าง – ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในนิคมอมตะซิตี้ จำนวน 25 หลุม หลุมที่ถมดินกลบขนาด 0.36X0.36X4.50 เมตร 53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ คำสิน
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1ซก.35572/63 จ้างเหมานำสายขึ้นคอนสื่อสาร AP 62217201 เป็นเงิน 84484.19 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 84,484.19 84,484.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1ซก.35573/63 จ้างเหมานำสายขึ้นคอนสื่อสาร AP 62217202 เป็นเงิน 39065.11 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 39,065.11 39,065.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1ซก.35574/63 จ้างเหมานำสายขึ้นคอนสื่อสาร AP 62217203 เป็นเงิน 29965.61 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 29,965.61 29,965.61 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1ซก.35575/63 จ้างเหมานำสายขึ้นคอนสื่อสาร AP 62217204 เป็นเงิน 29181.17 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 29,181.17 29,181.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1ซก.35576/63 จ้างเหมานำสายขึ้นคอนสื่อสาร AP 62217206 เป็นเงิน 20787.66 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 20,787.66 20,787.66 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1ซก.35577/63 จ้างเหมานำสายขึ้นคอนสื่อสาร AP 62217205 เป็นเงิน 31848.26 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 31,848.26 31,848.26 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1ซก.35578/63 จ้างเหมานำสายขึ้นคอนสื่อสาร AP 62217207 เป็นเงิน 11,688.16 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 11,688.16 11,688.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1ซก.35579/63 จ้างเหมานำสายขึ้นคอนสื่อสาร AP 62217208 เป็นเงิน 37,888.45 บาท 37,888.45 37,888.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
63I081S032 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. และนำข้อมูลลงในระบบ TAMS พื้นที่โซน A11, A12, A13, A14, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14 455,151.25 455,147.25 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเอ็นที รวมช่าง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
63I081S031 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. และนำข้อมูลลงในระบบ TAMS พื้นที่โซน G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, H2, H3, H4, H5, H6, H7
486,535.42 486,535.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
PEA-PHE-S012/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี 2563 109,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรชาติ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ก.2ตร.(คพ.)35037/2563 จัดซื้อเครื่องกรอสายไฟฟ้า ชนิดดิจิตอล ตามแผนพัฒนาคลังพัสดุให้เป็น Modern Warehouse 497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
น.3 กฟอ.นผ.(บห.) 36211/2563 จัดซื้อ TR.,30 KVA, และ TR.,100 KVA เลขที่ 35784 465,985.00 465,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ต.2 ภก.(คพ.)35786/2563 จัดซื้อเสาคอนกรีตขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 259,475.00 259,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)097D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า 3 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)097D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,862,837.90 1,877,867.12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 Insulator, pin-post type, according to TIS 1251, Type 56/57-2 complete with M20 x 178…
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
PEA-M (R)-088/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดตาก, จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 200,347,581.10 194,798,850.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) Consortium Emec & ETE
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2022/2563 ซื้อโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด 2*20 วัตต์ จำนวน 43 ชุด 149,532.50 149,532.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2023/2563 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส รหัส 1050000011 จำนวน 4 เครื่อง 272,208.00 272,208.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 กวว.(มท.)30235/2563 จ้างตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี (เครื่องเอ็กซเรย์แบบพกพา) และห้องที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดรังสี 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563