ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
SMC-CM-01-2021 จ้างบริการระบบ Cellular Network จำนวน 110 ซิมการ์ด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟในพื้นที่ กฟต.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423,720.00 423,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.1รน.(คพ.)56/2564 ซื้อพัสดุ Safety Stock จำนวน 1 รายาร (สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม.) 111,280.00 111,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอ 111,280.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ฉ.3 นส.026/64 อุปกรณ์ต่อท่อน้ำอ่างล้างมือ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคงสินซูเปอร์มาร์ท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.1 กฟอ.กบบ.(กส) 0112/2563 ขยายเขตแรงสูง บริษัท บ่อทอง อินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด 418,236.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักราวุฒิ ลบศรี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
คพ.จบ.005/2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ จำนวน 1 รายการ
เลขที่ คพ.จบ. 005/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210,088.08 210,088.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท อีเล็คทริค 210,088.08 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 20/2564 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. รหัส 1020070004 จำนวน 8,000 เมตร งบ คพจ.2 445,120.00 445,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 21/2564 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี รหัส 1030010101 จำนวน 400 ลูก โดยงบ คพจ.2
490,488.00 490,488.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
D64010327706 จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มพีวีซีฯ 50 ต.มม. งานงบผู้ใช้ไฟ ใช้งานประจำปี 2564 310,300.00 310,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 456,076.80 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.2 ยข.(กป.) 59/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงเฉพาะคราว ฟีดเดอร์ 9 (22 รายการ) ของ กฟส.อ.ย่านตาขาว และ กฟฟ.ในสังกัด 222,963.72 222,963.72 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ เดิมหลิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห)006/2564 E121 ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกแจ้งความต้องการจาก ผคพ.ดอ. เลขที่ ฉ.2 กฟอ.ดอ.(คพ)05/2564 เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2563 (C-63-E-DUDXX.1000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,622.50 135,622.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เสนอราคา 135,622.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
9/C 0184/64 9/C 0184/64 ซื้อยางรถยนต์ ไว้สำรองคลัง ผพจ. 333,198.00 333,198.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โค้ว อินเตอร์บิสซิเนส จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 327,848.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
9/C 0187/64 9/C 0187/64 ซื้อยางรถยนต์ ไว้สำรองคลัง ผพจ. 218,280.00 218,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 217,852.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
น.2 พจ.(บห)01/64 ลว. 14 ม.ค. 64 ซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. จำนวน 3,600 เมตร 211,860.00 211,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชีฟเทน 211,860 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
9/C36978/63 9/C 36978/63 ว่าจ้างทำพื้น EPOXY COATING และตีเส้น อาคาร 9 ชั้น 1 471,523.32 471,523.32 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.ที.ที.อนเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 471,523.32 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.2ปพน.(ปบ.)184 ลว.13 ม.ค.2564 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ/เครื่องใช้ ประจำแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ปากพนัง 162,105.00 162,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัพไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
64I021S033 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 2 รายการ 246,100.00 246,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บ.เพรส ควอลิตี้ จำกัด ราคา 230050 บาท 2.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคา 16050 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
64I021S034 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ 464,527.13 464,527.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด ราคา 462052.22 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ฉ.3 ภข.(บห.) 133 ลว. 14 ม.ค. 2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร ของ ผกส.ภข. งานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374,928.00 374,928.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลพบุรีคอนกรีต (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 374,125.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.2รย(บห.)H0009/2564 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354 จำนวน 1,512 ลูก งบผู้ใช้ไฟ 490,205.52 490,202.52 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
พท.(ปบ) 108/2563 ลว. 12 พฤศจิกายน 2563 จ้างติดตั้งคอนสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ กฟจ.พัทลุง เส้นทางคลินิคเกษตร ถึง โชว์รูมฟอร์ดสาขาพัทลุง 339,839.11 339,839.11 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.หจก. เอ อาร์ พี ซิสเต็มส์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ฉ.1กฟจ.ขก.2(บห)186/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงบงานผู้ใช้ไฟ 490,809.00 490,809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
น.1 กฟจ.ชม.(บห)(จจ)002/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตคอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 600 ท่อน ให้โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ 115,560.00 115,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามารถห้างฉัตรก่อสร้าง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)003/2564 จัดซื้อมิเตอร์ ๑๕(๔๕) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑,๐๕๔ เครื่อง สเปค RMTR-005/2554
499,606.54 499,606.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.) 010/2564 หม้อแปลง 30 KVA 1 P,22-0.48/0.24 KV,SC จำนวน 2 เครื่อง
หม้อแปลง 50 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 4 เครื่อง
490,060.00 490,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซซ อิเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
อนุมัติ ผจก.สคว. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-151 ลว.15 ม.ค.64 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ คพจ.2 แผน 4 ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ 489,905.92 489,905.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.1ปข.ผคพ4/2564 ซื้อหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (รายการที่ 003) 442,445.00 442,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
น.3กฟส.อ.ลนส.(บง)35309/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ มิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟส เขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก
ประจำปีงบประมาณ 2564
498,620.00 498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.สุขเสถียร จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
น.3 กฟส.อ.ทลง.(บง.)1142/2563 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ประจำปี 2564
90,096.00 90,096.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา นคร
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
น.1 ชร.(จซ.)004/2564 ชร.-จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ C-63-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 261,615.00 261,615.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
น.1 ชร.(จซ.)003/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-63-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 429,363.18 429,363.18 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.2 ปลด.(ปบ.) 10/2564 จ้างเหมาบุคลภายนอกตัดต้นไม้ตามแผนงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 215,745.17 215,745.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี ไม้ทอง รุ่งเรือง จำกัด
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
64I131S001 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.เดิมบางนางบวช บริเวณ หมู่ 5 ต.โคกช้าง(หน้าวัดห้วยทราย) 177,721.19 177,721.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูณทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-5/2564 จัดซื้อ TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC 377,175.00 377,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง -บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
อนุมัติ ผจก.สคว. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-152 ลว.15 ม.ค.64 ซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,325.00 104,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.2 สฎ. 002//2564 ขอซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี 2564 ดังนี้
1. ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) จำนวน 100 ชุด
2. เทปไฟฟ้า พีวีซี ขนาด 0.18x19x10,000 มม. จำนวน 500 ม้วน
3. พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ 25-95 ต.มม. จำนวน 200 อัน
4. หางปลาเจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 200 อัน
5. ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ จำนวน 500 ชุด
6. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ จำนวน 200 อัน
7. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์ จำนวน 120 อัน
8. เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 200 แอมป์ จำนวน 40 อัน
9. ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 300 ชุด
10. ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 3 แอมป์ จำนวน 120 เส้น
11. ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 5-6 แอมป์ จำนวน 50 เส้น
12. ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 10 แอมป์ จำนวน 20 เส้น
13. ซิลิก้าเจล จำนวน 300 กก.
311,120.69 311,120.69 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) จำนวน 100 ชุด -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)176/2564 ลว.12 มกราคม 2564 ขออนุมัติจัดซื้อชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ แบบที่ 6 495,110.40 495,110.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 495110.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)175/2564 ลว.12 มกราคม 2564 ขออนุมัติจัดซื้อพันดเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2564 280,489.80 280,489.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 279,719.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.1กฟอ.ทรอ.(คพ.)0004/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ
- เสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 35 ต้น
- เสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 20 ต้น
167,669.00 167,669.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.๒กล.(คพ.๐๐๐๔/๒๕๖๔ ลูกถ้วยพินโพสท์ 490,488.00 490,488.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด เสนอราคา 490,488.00 บาท
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.1กฟจ.ปท.2(ซจ)171/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจังส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2 ปี 2564 1,309,680.00 1,309,678.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.บริษัท บี.บี.ดี.จำกัด (ผู้เสนอราคาหมายเลข 1) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,154,059.20 บาท …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
น.1ฝ.บห.(ซจ.)001/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ฝาง ปี 2564 281,731.00 281,731.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเรืองวิศวกรรม(2014) จำกัด เสนอราคา 264,525.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.2 ตง.(มต.)54/2564 จ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ กรณีงานปรับปรุง งานแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย ประจำปี 2564 460,000.00 460,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พื้นที่ฝั่งเหนือ นายเอกวัฒน์ จันทร์แจ้ง ราคาที่เสนอ 230,000.00 บาท พื้นที่ฝั่งใต้ นายปรียะ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.2 ตง.(มต.)52/2563 จ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งรายใหม่ เพิ่มขนาด รื้อถอน และสับเปลี่ยน ประจำปี 2564 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พื้นที่ฝั่งเหนือ นายเอกวัฒน์ จันทร์แจ้ง ราคาที่เสนอ 200,000.00 บาท พื้นที่ฝั่งใต้ นายปรียะ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(ฺB)-P-219-2563 จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 50 kVA จำนวน 40 เครื่อง ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,539,560.00 3,539,560.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เจ.เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ)124D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)124D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 811,616.40 750,947.40 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ที่ น.3 ลยว.(คพ. )156/2563 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสต์ฯ Safety Stock งานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 ตามอนุมัติที่ น.3 กบญ.(บพ.)-35912/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 456,076.80 456,076.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
S1(B)Insulator(C)023/2563 จัดซื้อพัสดุหลักปี2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 6 รายการ (Price) 5,179,014.00 5,177,890.50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท สยาม เพอเฟค อินซูเลเตอร์ จำกัด รายการที่ 1-3 บริษัท แมนนิจจิเบิล อินซูเลเตอร์ จำกัด …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
PEA(S2)กบญ.028/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ของ กฟต.2 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,738,587.36 7,361,829.20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 4 เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30' จำนวน 14,030 ม้วน -…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.2หคง.(กป.)11/2564 รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ระบบสายส่งและระบบจำหน่ายแรงสูงรายปี พ.ศ. 2564 497,009.97 497,009.97 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. แผนงานที่ 1 KA70437 กฟผ. – บ.บางผึ้ง นายช่วงชัย กองข้าวเรียบ ราคาที่ตกลงจ้าง 105,000.- บาท -…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
3001809803 จ้างซ่อมฝ้าเพดานด้านหน้าอาคาร SCADA 122,509.02 122,509.02 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภูตะวัน การช่าง ราคาที่เสนอ 122,509.02 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564