รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ประกาศเลขที่ ฉ.2 กบล.(มม)-ข.001/2565 ลว. 7 มิ.ย.2565 1. เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง จำนวน 4 เครื่อง ราคาเริ่มต้นประมูล 15,200 บาท เพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า 0.5 ของราคาประเมิน 800 บาท
2. เครื่องทดสอบน้ำมันหมเแปลง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเริ่มต้นประมูล 500 บาท เพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า 0.5 ของราคาประเมิน 100 บาท
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 7 มิถุนายน 2565 ถึง 21 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 22 มิถุนายน 2565
ฉ.2 มห.(บห.)953/2565 การขายพัสดุ ประเภทรถยนต์บรรทุก NISSAN สีส้ม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 6 มิถุนายน 2565 ถึง 13 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา: 13 มิถุนายน 2565
น.2 พช.(บต.)-655/2565 ขายมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ 960 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 27 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 1 มิถุนายน 2565
ม.ท5311.18/กฟฟ.ปต.16072/2565 จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด ขนาดบรรทุก 1 ตัน สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กล-8710 ภูเก็ต ของกฟฟ.ป่าตอง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 25 เมษายน 2565 ถึง 29 เมษายน 2565
วันที่เสนอราคา: 5 พฤษภาคม 2565
น.2 กปบ.(จฟ1)1833/2565 ขายเครื่องปรับอากาศสถานีไฟฟ้าพิชัย จำนวน 2 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 21 เมษายน 2565 ถึง 27 เมษายน 2565
วันที่เสนอราคา: 3 พฤษภาคม 2565
มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)0003/2565 ขายทอดตลาด เครื่องมือคลังพัสดุ ประเภท FORKLIET TRUCK(รถยก) ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 30 มีนาคม 2565 ถึง 4 เมษายน 2565
วันที่เสนอราคา: 25 เมษายน 2565
มท.5309.18/กฟส.บฑ.(บต.)0001/2565 มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 750 ลูก กำหนดราคาขั้นต่ำ ลูกละ 33 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เกณฑ์การตัดสิน กฟภ. จะคัดเลือกผู้เสนอราคาสูงสุดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้ชนะ ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 24 กุมภาพันธ์ 2565
e071 ฉ.2/มห.(บห.) 129/2565 ประกาศทรัพย์สิน ประเภทเครื่องเพอร์ซันนัลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Z5320) ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายแล้ว โดยวิธีการขาย
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 18 กุมภาพันธ์ 2565
น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)239/2565 ขายสินทรัพย์ ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำโรงซ่อมโรงรถ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 kW. ยี่ห้อ HONDA จำนวน 2 รายการ
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 26 มกราคม 2565 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 2 กุมภาพันธ์ 2565
น.1กฟส.อ.ปซ.(บต)4756/2564 ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที.หม้อแปลงและอุปกรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าฯ พ.ศ.2557 ของ กฟารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2565 ถึง 18 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา: 19 มกราคม 2565
น.2 กปบ.(จฟ1)4111/2564 ขายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 24 ธันวาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 24 ธันวาคม 2564
น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)4681/2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ประเภท หม้อแปลง จำนวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หม้อแปลง 40-020498 ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส ยี่ห้อ CHAROENCHAI
2. หม้อแปลง 24-016202 ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส ยี่ห้อ THAIMAXWELL
3. หม้อแปลง 29-015554 ขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส ยี่ห้อ KONCAR
4. หม้อแปลง 30-007225 ขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส ยี่ห้อ KONCAR

ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 15 ธันวาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 ธันวาคม 2564
น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)4680/2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ประเภท หม้อแปลง จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หม้อแปลง 41-007714 ขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส ยี่ห้อ CHAROENCHAI
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 15 ธันวาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 ธันวาคม 2564
น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)4679/2564 ขายสินทรัพย์ ประเภทหม้อแปลงชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.อ.ป่าซาง จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. หม้อแปลง 26-003412 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ HICO
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 15 ธันวาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 ธันวาคม 2564
น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)4682/2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ประเภท หม้อแปลง จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หม้อแปลง 38-015330 ขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 15 ธันวาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 ธันวาคม 2564
e071 ฉ.2/มห.(บห.) 2245/2564 จำหน่ายทรัพย์สิน ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ (z5320) ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 26 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 พฤศจิกายน 2564
ก.2 กบล.(มม.)2301/2564 มิเตอร์ ขำรุดทุกขนาด จำนวน 361 เครื่อง
ซีที,วีที ขำรุดทุกขนาด จำนวน 22 เครื่อง
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่เสนอราคา: 1 ธันวาคม 2564
ฉ.2 กฟส.อ.ขน.(กป.)2251/2564 ขายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI ทะเบียน พ-8523 อุบลราชธานี ประจำ กฟส.เขื่องใน ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 28 ตุลาคม 2564 ถึง 3 พฤศจิกายน 2564
วันที่เสนอราคา: 4 พฤศจิกายน 2564
ฉ.2 กฟส.อ.ขน.(กป.)2200/2564 ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ NISSAN ทะเบียน กฉ-713 อุบลราชธานี ประจำ กฟส.เขื่องใน ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 28 ตุลาคม 2564 ถึง 3 พฤศจิกายน 2564
วันที่เสนอราคา: 4 พฤศจิกายน 2564
ฉ.2 กบญ.(บส.)3295/2564 กฟจ.มห. ขายรถยนต์บรรทุก 1 ตัว หมายเลขทะเบียน ป-1400 อบ. ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 14 ตุลาคม 2564 ถึง 26 ตุลาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 ตุลาคม 2564