รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ เลขที่โครงการในระบบ e-GP รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
น.1 กฟส.กค.(ปบ) 3565/2567 กล้องส่องหาความร้อน ผลิตภัณฑ์ FLIR รุ่น FLIR i60 (ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้) ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 28 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 1 กรกฎาคม 2567
ก.1กฟส.วด(กป)580/2567 ขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ
รถยนต์ทะเบียน 82-2107 สระบุรี
รถจักรยานยนต์ ธ-3036 สระบุรี
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 12 มิถุนายน 2567 ถึง 17 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 18 มิถุนายน 2567
ฉ.2กฟส.ตผ.(ขาย)001/2567 มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์และหม้อแปลงชํารุด ขนาดต่าง ๆ จํานวน 4 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 5 มิถุนายน 2567 ถึง 20 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 20 มิถุนายน 2567
ฉ.2 กรย.(ยค)ข2/2567 ประกาศขายทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายแล้ว โดยวิธีการขาย พร้อมโอนทะเบียน ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 28 พฤษภาคม 2567 ถึง 18 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 19 พฤษภาคม 2567
ต.2 ปต.(กส.)001/2567 จำหน่ายรถยนต์เก่ายี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ 857 ภูเก็ต จำนวน 1 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 14 พฤษภาคม 2567 ถึง 24 พฤษภาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 27 พฤษภาคม 2567
ฉ.2 กรย.(ยค)ข1/2567 ขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน
กน 1811 อบ
81-8192 อบ
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 20 มีนาคม 2567 ถึง 27 มีนาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 28 มีนาคม 2567
น.3 กบล.(มม.)1798/2566 ขายทรัพย์สินประเภท หม้อแปลงชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ออกจากบัญชี ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายแล้ว ของแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 11 มีนาคม 2567 ถึง 13 มีนาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 14 มีนาคม 2567
มท5306.74/กฟส.อ.บกว.2574 ขายทรัพย์สินประเภท มิเตอร์ชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ออกจากบัญชี ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายแล้ว ของแผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เสนอราคา: 15 กุมภาพันธ์ 2567
น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)395/2567 ขาย สินทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ จากการรื้อถอน (ห้องน้ำชาย - หญิง) ของ กฟส.อ.ป่าซาง จำนวน 8 รายการ ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เสนอราคา: 7 กุมภาพันธ์ 2567
น.1ลพ.(บห)102/2567 ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ จำนวน 1 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 22 มกราคม 2567 ถึง 26 มกราคม 2567
วันที่เสนอราคา: 30 มกราคม 2567
ฉ.2 ดอ.(กส.) 36/2567 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การขายพัสดุประเภทรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก 1 ตันทะเบียน กง-6970 อบ. ราคา 20,000 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 17 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567
วันที่เสนอราคา: 7 กุมภาพันธ์ 2567
เลขที่ ฉ.3/นบม.มต.624/2566 - ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุด ขนาดต่างๆ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 28 พฤศจิกายน 2566 ถึง 7 ธันวาคม 2566
วันที่เสนอราคา: 8 พฤศจิกายน 2566
E081 จ.ฉ.2อจ.(กส.)085/2566 ขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภทยานพาหนะ รถยนต์ชำรุด จำนวน 1 คัน รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด ประเภทกระบะบรรทุก 1 ตัน มีหลังคาครอบท้าย ทะเบียน 1978 อจ. ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 23 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 22 พฤศจิกายน 2566
E081 จ.ฉ.2อจ.(กส.)086/2566 ขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภทยานพาหนะ รถยนต์ชำรุด จำนวน 1 คัน รถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ประเภทกระบะบรรทุก 6 ตัน ติดเครน ทะเบียน 80 2796อจ. ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 23 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 15 พฤศจิกายน 2566
ฉ.2 ดอ.(กส.)349/2566 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การขายพัสดุประเภทรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก 1 ตันทะเบียน กง-6970 อบ. ราคา 44,940 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 16 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศนี้ถูกยกเลิกแล้ว
e070 ฉ.2 กฟจ.มห.(กส.) ข. 1251/2566 ขายพัสดุ ประเภทยานพาหนะ รถยนต์กระบะสี่ประตู ยี่ห้อ FORD สีขาว ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 12 ตุลาคม 2566 ถึง 20 ตุลาคม 2566
วันที่เสนอราคา: 24 ตุลาคม 2566
ก.2 ลฉบ.(ปบ).044/66 ขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 6 รายการ ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 13 กันยายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
วันที่เสนอราคา: 15 กันยายน 2566
ฉ.2อจ.(กส.)080/2566 ขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภทรถยนต์บรรทุกติดเครน 6 ตัน ชำรุด หมายเลขทะเบียน 80 2796 อจ. พร้อมคู่มือ จำนวน 1 คัน ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 13 กันยายน 2566 ถึง 18 กันยายน 2566
วันที่เสนอราคา: 13 กันยายน 2566
ฉ.2 วรช.(กส)534/2566 การจำหน่ายทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์ชำรุดพร้อมทะเบียน โดยวิธีการขาย เฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คัน ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 6 กันยายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
วันที่เสนอราคา: 11 กันยายน 2566
ฉ.2 มช.(ป.)08/2566 E033กฟส.มช.ขายทรัพย์สินเสื่อมสภาพ ประเภทเครื่องใช้เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขายทอดตลาด
วันที่ขายแบบ: 4 กันยายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
วันที่เสนอราคา: 11 กันยายน 2566