รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ เลขที่โครงการในระบบ e-GP รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ซป.ฉ.1 (จซ) 13/2566 66089112708 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 13/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 23 สิงหาคม 2566 ถึง 30 สิงหาคม 2566
วันที่เสนอราคา: 31 สิงหาคม 2566
ฉ.1 อด.2(บป) 2155/2565 65097599929 จ้างตัดและต่อกลับมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปี 2566 กฟจ.อด.2 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 23 กันยายน 2565 ถึง 3 ตุลาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 4 ตุลาคม 2565