รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ เลขที่โครงการในระบบ e-GP รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
กจพ1-พร-007-2567 66089704806 ประกวดราคาซื้อInstrument Transformers จำนวน 22 รายการ เลขที่ กจพ1-พร-007-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 มิถุนายน 2567 ถึง 24 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 25 กรกฎาคม 2567
67HAH191MM 67059520161 ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร งบโครงการต่างๆ สำหรับใช้งานไตรมาส 2 ประจำปี 2567 เลขที่ 67HAH191MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 มิถุนายน 2567 ถึง 28 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 1 กรกฎาคม 2567
PEA(S2)กบ.011/2567 67069393970 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภท TR.,1000KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11, SC สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ของ กฟจ.กระบี่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 2 กรกฎาคม 2567
ต.3กบพ.(จห.)e-bidding029/2567 67039541047 จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกถ้วย PIN POST, 56/57-4 (รหัส 1-03-001-0102) เพื่อใช้สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2566 (MS.AA21) ในพื้นที่ กฟส.เมืองสงขลา เลขที่ ต.3กบพ.(จห.)e-bidding029/2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 2 กรกฎาคม 2567
ต.3กบพ.(จห.)e-bidding026/2567 67039540714 จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพในระบบจำหน่ายฯ (MS.AA21) เลขที่ ต.3กบพ.(จห.)e-bidding026/2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 3 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 4 กรกฎาคม 2567
N2.EB.(กวว.)-02-2567 67069279393 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ EVSE Diagnostic Simulation Tester จำนวน 1 ชุด เลขที่ N2.EB.(กวว.)-02-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 2 กรกฎาคม 2567
น.3คสร.(ปบ.)390/2567 67069360857 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาของสถานีไฟฟ้าหนองม่วง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 27 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2567
น.3กวว.(ปอ)1485/2567 67059109622 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเครื่องใช้ประจำชุดปฏิบัติงานจำนวน 1 รายการ (เครื่องมือทดสอบแรงดัน จำนวน 116 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 27 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2567
PEA(S2)กฟอ.พพ.005/2567 67059382627 1. POLE 8 M. จำนวน 300 ต้น
2. POLE 9 M. จำนวน 240 ต้น
3. POLE 12.20 M. จำนวน 210 ต้น
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 2 กรกฎาคม 2567
ซป.ก.2 กฟจ.ชบ.(คพ.)012/2567 67069345164 พัสดุงบโครงการต่าง ๆ เสาคอนกรีต 12 เมตร เลขที่ ซป.ก.2 กฟส.ชบ.(คพ.)012/2567 เลขที่ติดตาม 67H0100082 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 29 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2567
ฉ.3 กบพ.(จร.) EBD 016/2567 67059294321 จัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟฉ.3 ปี 2567 ประเภทอุปกรณ์ชุดโคม จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบพ.(จร) EBD-016/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 2 กรกฎาคม 2567
กจพ2-สฟ-025-2567 67039072014 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 5,481 กม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 8 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 9 กรกฎาคม 2567
67HAH195MM 67069424958 ประกวดราคาซื้อคอน คอร.ขนาด 120X120X2000 มม. ตามแผนพัฒนาระบบจำหน่ายและสายส่ง คพจ.2 สำหรับใช้งานในพื้นที่ กฟก.2 ประจำปี 2567 เลขที่ 67HAH195MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 27 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2567
กฟภ.กสท.ป(จ้าง)-001-2567 67069357221 จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับเก็บเอกสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร อาคาร 51 สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 2 กรกฎาคม 2567
67I041B081 67049473126 จัดซื้อพัสดุขาดเเคลนประเภทลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ
1.ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (1-03-001-0101) จำนวน 1,092 ลูก
2.ลูกถ้วยเเขวนเเบบ ก (เเบบ 52-1) มอก.354 (1-03-002-0000) จำนวน 1,398 ลูก
3.ลูกรอกเเรงต่ำเเบบ ข (เเบบ 53-2) มอก.227 (1-03-003-0000) จำนวน 176 ลูก
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 มิถุนายน 2567 ถึง 27 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2567
67I041B131 67059061640 จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน 7 รายการ
1. เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร (1-00-001-0002) จำนวน 80 ต้น
2. เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร (1-00-001-0012) จำนวน 200 ต้น
3. เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.25X0.25 เมตร ยาว 3.50 เมตร (1-00-002-0001) จำนวน 50 ต้น
4. เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36 เมตร ยาว 4.50 เมตร (1-00-002-0400) จำนวน 30 ต้น
5. คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง 0.10x0.10x2.5 เมตร (1-00-011-0001) จำนวน 150 ท่อน
6. คาน คอร.สปัน ขนาด 0.10X0.10X3.20 เมตร (1-00-021-0000) จำนวน 20 ท่อน
7. คาน คอร.ขนาด 0.15X0.25X3.55 เมตร (1-00-021-0003) 20 ท่อน
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 22 มิถุนายน 2567 ถึง 27 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 26 มิถุนายน 2567
ก.2 กฟจ.ตร.(ผคพ.)002/2567 67069163436 จัดซื้อสายเคเบิลอากาสอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. งบงานย้ายแนวปี 2566 ตามอนุมัติแผนจัดหาและจัดสรรงบเงินที่ ก.2 กบพ.(บพ.)1347/2567 ลว. 13 พ.ค. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 1 กรกฎาคม 2567
น.3กบพ.(จห.)EB14-1/2567 67069268570 ประกวดราคาซื้อกล่องใส่ใบค่าไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าในสังกัด กฟน.3 จำนวน 104,140 อัน (เลขที่ น.3กบพ.(จห.)EB14-1/2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 27 มิถุนายน 2567
กจพ1-พร-029-2567 67049343817 จัดซื้อ เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 27 มิถุนายน 2567
กจพ1-พร-031-2567 67049370021 ซื้อก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc welded oval eye) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 มิถุนายน 2567 ถึง 28 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา: 1 กรกฎาคม 2567