รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
PEA-M(F)-130/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 25 กันยายน 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 28/2563 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบ Knockdown ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 14 สิงหาคม 2563 ถึง 19 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 20 สิงหาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 27/2563 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบ Knockdown ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 14 สิงหาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 20 สิงหาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 25/2563 งานปรับปรุงตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ พื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 30 มิถุนายน 2563 ถึง 8 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 9 กรกฎาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 12/2563 จ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยสูง 2 ชั้น พร้อมศูนย์บริการลูกค้า ประตู-รั้วลวดตาข่าย เสาธง ป้ายชื่อ และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 22 เมษายน 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 5 สิงหาคม 2563