รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ เลขที่โครงการในระบบ e-GP รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
กสภ.(งกภ) 182/2566 66119160336 นิทรรศการงานประชุมวิชาการ ITEC-AP 2023 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 7 พฤศจิกายน 2566 ถึง 9 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 9 พฤศจิกายน 2566
งกภ.172/2566 66109292854 จ้างจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนช่างหัวมันตามโครงการพระราชดําริ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 27 ตุลาคม 2566 ถึง 1 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา: 27 ตุลาคม 2566
ฉ.2 กกค.(ยธ) 13/2566 จัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ยี่ห้อ EPSON Inkjet Printer รุ่น WF-7211 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 5 มกราคม 2566 ถึง 5 มกราคม 2566
วันที่เสนอราคา: 10 มกราคม 2566