รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ต.1 ลส.(บป.) 140/2564 จ้าง Outsource ฟ้องดำเนินคดีค่าไฟฟ้าประจำเดือนค้างชำระ ของ กฟอ.หลังสวน และ กฟย.ในสังกัด ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 13 กันยายน 2564 ถึง 13 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา: 13 กันยายน 2564
PEA-M(F)-130/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
วันที่ขายแบบ: 17 กันยายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 25 กันยายน 2563