ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบ.011/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069393970
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภท TR.,1000KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11, SC สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ของ กฟจ.กระบี่
ระยะเวลาขายแบบ
24 มิถุนายน 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา
2 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
075-611990
สอบถามทางอีเมล์
nongkran.yoss@pea.co.th
Fax
075-621430
วงเงินงบประมาณ
1,114,583.33 บาท
ราคากลาง
1,114,583.33 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-182767-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 130.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-182767-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 28.9 kB]