ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 ศรช.คพ.(E)(B) 003/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67059381827
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มหม้อแปลง จำนวน ๑๘ เครื่อง ตามแผนจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟเผื่ออนาคต เลขที่ 67HAH214MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
10 กรกฎาคม 2567 ถึง 17 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา
18 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0838388383
สอบถามทางอีเมล์
tlepea9000@hotmail.co.th
Fax
038326563
วงเงินงบประมาณ
2,493,977.40 บาท
ราคากลาง
1,768,068.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-185464-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 385.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-185464-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 13.6 kB]