รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
ต.2กวว.(ก.)2380/2563 เช่าบุคคลภายนอก สำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ่าวนาง(ชั่วคราว) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 11 มกราคม 2564
แปลงที่ดินที่จะเช่ามีพื้นที่ติดกับมัสยิดบ้านช่องพลี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความกังวลเกี่ยวกับเสียงของงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าชั่วคราวอ่างนาง อาจจะมีเสียงรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของชุมชนมุสลิมบ้านช่องพลี ตำบลอ่าวนาง
กฟภ.กจต.ฉ(รช)-001-2563 จัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาเช่า 5 ปี (ช่วงปี 2563-2568) จำนวน 209 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 13 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกเนื่องจากเพื่อให้ทบทวนวัตถุประสงค์การดำเนินการ และปริมาณในการเช่าให้ชัดเจน
PEA(S2)กลต.(กป.)86/2563 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง จากKTM10R-02 ถึงสามแยกบ้านหลังสอด ช่วงเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 26 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
กฟภ.กจน.ป(พร)-009-2563 ประกวดราคาซื้อตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 มิถุนายน 2563
PEA(S2)กบ.(กส.)001/2562 งานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.กระบี่ จำนวน 3 งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่มีผู้เสนอราคา