ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)37103/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายสินทรัพย์หม้อแปลง PEA 37-007362 ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส ยี่ห้อ EFACEC จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
22 ธันวาคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
29 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0898507659
สอบถามทางอีเมล์
natthakorn.cho@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
0.00 บาท
ราคากลาง
26,757.21 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-18885-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง