ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-SPM2-I-KKF(EV)/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
66109072974
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าขอนแก่น ๖
ระยะเวลาขายแบบ
11 เมษายน 2567 ถึง 13 พฤษภาคม 2567
วันที่เสนอราคา
14 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5905836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
02-5905855
วงเงินงบประมาณ
44,450,624.80 บาท
ราคากลาง
38,529,330.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,222,532.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-174316-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 136.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-174316-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 225.1 kB]