ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
63I111B112
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097355854
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยพฤกษชาติ-รางโพงเข้ (63I111B112) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
14 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัด
2. บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด
3. บริษัท อ.อัมพวา 2003 จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒณา99
5. 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิพล แอสฟัลท์
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยอิเล็กทริก (2019)
9. บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จำกัด
10. บริษัท พิพัฒน์พล อิเลคทริค จำกัด
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คอนสตรัคชั่น 2013 (สตูล)
12. คลีฟก่อสร้าง
13. ร้าน ปฐมทรัพย์ อิเลคทริค
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค ราคาที่เสนอ 453,000.06 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยอิเล็กทริก (2019) ราคาที่เสนอ 415,206.31 บาท
3. บริษัท พิพัฒน์พล อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 464,790.99 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยอิเล็กทริก (2019)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
415,206.31 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11938-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 64.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11938-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]