ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉจ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 114/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117215567
รายละเอียด
E010 จัดซื้อพัสดุรอง งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
5 มกราคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
24 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7 มือถือ 097-1911578
สอบถามทางอีเมล์
nattita.tho@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
110,359.80 บาท
ราคากลาง
110,355.80 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-4.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผู้ขายเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ