ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)136D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117043204
รายละเอียด
ซื้อDigital Weight Scale จำนวน 8 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
16 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0942855405
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038455280
วงเงินงบประมาณ
1,369,600.00 บาท
ราคากลาง
1,369,600.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-14300-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 185.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-14300-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 92.0 kB]