ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 63IAHEB015
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067281515
รายละเอียด
จัดซื้อสายไฟตามแผนการจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ (63IAHEB015)
ระยะเวลาขายแบบ
3 กรกฎาคม 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-339140 ต่อ 10326-10328
สอบถามทางอีเมล์
sopita.cha@pea.co.th
Fax
034-332926
วงเงินงบประมาณ
29,875,470.00 บาท
ราคากลาง
29,875,470.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,185,827.50 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1550-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 438.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1550-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 49.8 kB]