ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 103/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017316624
รายละเอียด
E010 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ
ระยะเวลาขายแบบ
23 เมษายน 2564 ถึง 5 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7 มือถือ 097-1911578
สอบถามทางอีเมล์
nattita.tho@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
13,457,017.77 บาท
ราคากลาง
12,078,870.61 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
302,710.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-33296-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 892.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-33296-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 213.1 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
เนื่องจากเอกสารประกวดราคาซื้อฯ กำหนดรายละเอียดการส่งตัวอย่างไม่ชัดเจน กฟภ.จึงยกเลิกประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ให้ถูกต้อง