ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ช)-028-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117058718
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ Inductive Voltage transformer และ Current transformer ระบบ 115 Kv
ระยะเวลาขายแบบ
2 ธันวาคม 2563 ถึง 23 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
24 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5316
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-590-5307
วงเงินงบประมาณ
11,470,400.00 บาท
ราคากลาง
10,896,880.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
404,460.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-16998-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 70.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-16998-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 126.6 kB]