ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีคัดเลือก เลขที่ กฟภ.กคพ.2.ค(สฟ)-001-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม 600 โวลท์ จำนวน 11,000 เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก
ระยะเวลาขายแบบ
13 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
11:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
044-211890
สอบถามทางอีเมล์
phaisan.aek@pea.co.th
Fax
044-211891
วงเงินงบประมาณ
796,829.00 บาท
ราคากลาง
796,829.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-3565-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 57.8 kB]