ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 กฟจ.ตร.(ผคพ.)002/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069163436
รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลอากาสอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. งบงานย้ายแนวปี 2566 ตามอนุมัติแผนจัดหาและจัดสรรงบเงินที่ ก.2 กบพ.(บพ.)1347/2567 ลว. 13 พ.ค. 2567
ระยะเวลาขายแบบ
21 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา
1 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0832605657
สอบถามทางอีเมล์
Yotaya.Rua@pea.co.th
Fax
039-511165
วงเงินงบประมาณ
1,438,080.00 บาท
ราคากลาง
1,438,080.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-182684-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 666.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-182684-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 432.8 kB]