ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087335976
รายละเอียด
จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 37,430 ชุด และ Type 4 จำนวน 2,447 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016-2563
ระยะเวลาขายแบบ
9 ตุลาคม 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
11 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5324
สอบถามทางอีเมล์
Fax
0-2591-5401
วงเงินงบประมาณ
62,410,446.40 บาท
ราคากลาง
62,461,965.83 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,897,332.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11471-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 64.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11471-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 98.5 kB]