ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ KRBต.2 กบ.(บห.) 284/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077358015
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลัง (Safety Stock) จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ,งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานติดตั้งมิเตอร์
ระยะเวลาขายแบบ
21 กรกฎาคม 2563 ถึง 21 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
23 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-611-990
สอบถามทางอีเมล์
wipawee.omp@pea.co.th
Fax
075-621-430
วงเงินงบประมาณ
172,926.98 บาท
ราคากลาง
172,926.98 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-3834-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 297.5 kB]