ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3 กฟจ.นธ.(กส) 70/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017149134
รายละเอียด
จ้างเหมาขุดหลุมปักเสา งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ บ.สามแยกสะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
20 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
073-532315
สอบถามทางอีเมล์
Fax
073-532308
วงเงินงบประมาณ
1,560,448.82 บาท
ราคากลาง
1,560,448.82 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21562-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 488.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21562-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]