ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ช)-026-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067142130
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ Stationary Battery 125 V.
ระยะเวลาขายแบบ
4 ธันวาคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
11 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905314
สอบถามทางอีเมล์
aorathai.san@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
68,480,000.00 บาท
ราคากลาง
54,570,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
3,424,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-17285-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.6 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-17285-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 212.4 kB]