ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
PEA-M(R)-148/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017147474
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟก.3 (จังหวัดนครปฐม) บริเวณถนนหน้าพระและถนนซ้ายพระ (รอบองค์พระปฐมเจดีย์)
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2.บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
3.บริษัท เทด้า จำกัด
4.บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5.บริษัท ศรีชลธร จำกัด
6.บริษัท อีเมค จำกัด
7.บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด
8.บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด
9.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10.บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด
11.บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
12.บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
13.บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
14.บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
15.บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน)
16.บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
17.บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
18.บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
19.บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด
20.บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด
21.บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
22.บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด 46,850,000.00
2. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 46,800,000.00
3. บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด 35,100,000.00
4. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) 40,880,000.00
5. บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด 29,380,000.00
6. บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด 39,310,339.45
7. PRECISE CONSORTIUM 40,770,422.93
8. The Consortium of Emec and Fin Technic 32,089,300.00
9. คอนซอร์เตียม จีพีดี แอนด์ เอฟอีซี 37,740,500.00
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
29,371,500.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-23127-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 287.1 kB]