ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.1 กรย.(กร)(ปก) 154/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67079199118
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน กฟอ.หนองแค - ทางหลวงหมายเลข 3520 (ถนนพหลโยธินสายเก่า) บริเวณ สามแยกโรงแรมศรรามติดถนนพหลโยธิน
ระยะเวลาขายแบบ
11 กรกฎาคม 2567 ถึง 18 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา
19 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
montree.mun@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
3,598,443.17 บาท
ราคากลาง
3,551,799.85 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-185541-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง