ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ COM:น.2 กกค.(จร.)-35078/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067502320
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน โครงการก่อสร้างถนน สาย ค.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ระยะเวลาขายแบบ
2 กรกฎาคม 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-5532-0075
สอบถามทางอีเมล์
apinun.por@pea.co.th
Fax
0-5532-0137
วงเงินงบประมาณ
3,032,829.40 บาท
ราคากลาง
3,032,829.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1167-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 264.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1167-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 325.6 kB]