ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(รซ)-010-2562
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63047420790
รายละเอียด
จัดซื้อรถลากจูง 10 ล้อ ติดไฮดรอลิคเครน พร้อมรถกึ่งพ่วง (Flat bed) (รถลากจูง 10 ล้อติดไฮดรอลิคเครนขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน-เมตร พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (3 เพลา) ระวางบรรทุกไม่ต่ำกว่า 30 ตัน (Flat bed) และขยายความยาวได้ไม่น้อยกว่า 20 เมตร) จำนวน 5 คัน ประกวดราคาเลขที่ กฟภ.กจต.ป(รซ)-010-2562
ระยะเวลาขายแบบ
16 กรกฎาคม 2563 ถึง 10 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
11 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5324
สอบถามทางอีเมล์
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
67,945,000.00 บาท
ราคากลาง
43,306,970.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
3,397,250.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2627-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 752.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2627-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 83.6 kB]