ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
135,567,653.94 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-11546-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 159.4 kB]