ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2568
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถานีไฟฟ้า
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
48,551,250.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2567
วันที่ประกาศ
22 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
PEA-174805-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 142.7 kB]