ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2565
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ายานพาหนะ ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2565-2570 จำนวน 1 รายการ รวม 3 คัน
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
2,503,800.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ
6 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-50578-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 346.0 kB]